Utvrđivanje tehničko-tehnoloških mogućnosti racionalnog korištenja i održavanja vučnih sredstava pružnih vozila

Bošnjak, Miljenko (1998) Utvrđivanje tehničko-tehnoloških mogućnosti racionalnog korištenja i održavanja vučnih sredstava pružnih vozila. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Božičević, Stjepan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Globalno gledajući, troškovi održavanja vučnih vozila veliki su. Zbog toga i najmanja racionalizacija na poslovima održavanja donosi znatne uštede. Te uštede ne smiju ići na štetu količine i kvalitete održavanja, kao što se to sada događa na Hrvatskim že1jeznicama, nego moraju biti rezultat uvođenja nove tehnologije održavanja. Svrha ovoga rada upravo je to da upozori na stručne i znanstvene modele suvremene koncepcije održavanja ze1jeznickih vučnih vozila poduprte funkcionalnim informacijskim sustavom. U ovome radu analizirani su dosadašnji troškovi održavanja vučnih vozila. Analiza je pokazala da se radi o sredstvima goleme materijalne vrijednosti i da ona zavrjeđuju punu pozornost u eksploataciji i u održavanju. U dosadašnjem načinu održavanja to nije bio slučaj, zbog čega je kod svih vrsta vozila postojala visoka imobilizacija, koja je uglavnom bila prouzrokovana zastarjelom tehnologijom i nedostatnim ulaganjem u održavanje. Pomoću specifičnih koncentracijskih mjera, kao što su Lorenzova krivulja i koncentracijski indeksi, u prvome redu istražene su koncentracija i ravnomjernost prijevoza na že1jeznickim prugama. Kod svih istraženih pokazatelja obje mjere upozoravaju na visok stupanj prijevozne koncentracije na malom dijelu pružne rnreže HZ-a. Osim teorijskih postavaka o sustavima i neispravnostima tehničkih sredstava predložena je nova koncepcija održavanja vučnih vozila na Hrvatskim željeznicama. Novom koncepcijom dobiva se suvremeno organizirana i cjelovito integrirana struktura vođenja procesa održavanja s jasno definiranim modelom strukture upravljanja tim procesom. Tako zamiš1jena struktura trebalo bi da bude poduprta odgovarajućim upravljačko-informacijskim sustavom, pomoću kojega bi poboljšanje zacrtano u tehnologiji održavanja vučnih vozila postalo stvarnošću.

Abstract

Since the expenses of the rolling stock maintenance are large, even a small racionalization could mean significant financial savings. This saving should be the result of introduction of new maintenance tachnology, and not of reduced maintenance quality and quantity, what is the present situation on HZ. The purpose of this paper is to present scientific models of modern concept of rolling stock maintenance supported by efficient information system. This paper presentes analysis of rolling stock maintenance costs. Since the value of the rolling stock is enormous, it deserves full concern in the course of exploitation and maintenance. This was not respected so far, and the result was high immobilization of the rolling stock, caused mainly by out of date technology and lack of investment in maintenance. Using the specific concentration measures (the Lorenzo curve and concentration index) the autor studies the concentration and harmony of the transport on railway lines. For all studied factors the both measures show high level of transport concentracion on the small section of the Croatian Railways network. The author has presented theoretical thesis of systems and malfunction of technical means and they have proposed new concept of the rolling stock maintenance on Croatian Railways. The new concept introduces modern organized and integrated structure of maintenance with transparently defined model of management structure. This structure should be supported by appropriate management information system that would make this improvement of the rolling Mock maintenance technology come true.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: pružna vozila; održavanje željezničkih vučnih sredstava; prometna prognoza; informacijski sustav
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/66

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata