Aktivna i inteligentna ambalaža za pakiranje hrane

Pugar, Daniel and Haramina, Tatjana (2016) Aktivna i inteligentna ambalaža za pakiranje hrane. = Active and intelligent food packaging. In: 17th International Conference on Materials, Tribology and Recycling MATRIB 2016, 23.-25.06.2016., Vela Luka, Hrvatska.

Full text not available from this repository.
Official URL: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825427

Abstract (Croatian)

Razvoj ambalaže za pakiranje hrane usmjeren je na poboljšanje kvalitete i sigurnosti. Bakterije, plijesni i gljivice organizmi su koji se razvijaju u hrani, a štetni su za zdravlje krajnjeg korisnika. Kako bi se spriječio razvoj mikroba tijekom transporta i skladištenja hrane, i osigurala kvaliteta proizvoda, zadnjh godina razvijaju se novi materijali za pakiranje hrane. Posebna pažnja usmjerena je na ugradnju nanočestica sa antimikrobnim djelovanjem u ambalažu načinjenu od polimernih materijala. Takva aktivna ambalaža predstavlja novi oblik pakiranja, čiji je osnovni cilj produljenje roka valjanosti hrane, pri čemu se zadržavaju nutricionističke vrijednosti i osigurava mikrobiološka sigurnost. Aktivna ambalaža reagira na promjene u proizvodu i samostalno utječe na njih. S druge strane, inteligentna ambalaža posjeduje indikatore na svojoj površini koji mogu osjetiti promjene unutar pakiranja, te informirati korisnika o tim promjenama, ali ne smije mijenjati osobine ambalaže. I aktivna i inteligentna ambalaža imaju mnoge prednosti u odnosu na tradicionalna pakiranja, stoga se očekuje njihov daljnji razvoj i sve veća primjena. U ovom radu opisane su aktivna i inteligentna ambalaža, njihova svojstva i područja primjene, te su dani odgovori na neka od najvažnijih pitanja vezanih uz nanočestice u polimernoj ambalaži za pakiranje hrane.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Uncontrolled Keywords: aktivna ambalaža, inteligentna ambalaža, nanočestice, antimikrobno djelovanje
Keywords (Croatian): active packaging, intelligent packaging, nano particles, antimicrobial activity
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 1000 Department of Materials > 1010 Chair of Materials and Tribology
Date Deposited: 21 Sep 2016 09:44
Last Modified: 08 Mar 2018 11:53
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/6654

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata