Primjena metoda grupne tehnologije u maloserijskoj proizvodnji

Mustedanagić, Zijad (1998) Primjena metoda grupne tehnologije u maloserijskoj proizvodnji. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Šurina, Tugomir.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Svrha istraživanja u radu je, da se u metaloprerađivačkom pogonu, gdje se obrađuje veliki broj dijelova u malim serijama primjeni jedna od poznatih metoda grupne tehnologije. U to svrhu u radu su prikazani slijedeći postupci: metoda klasifikacije i označavanja, analiza toka materijala i "Cluster" analiza (e. Cluster, skupina ili grupa). Razvijenim i testiranim algoritmom MONICA obrađeni su podaci jednoga sustava. Korištenjem programske podrške za računalo algoritam MONICA dobili smo dva rješenja: početno grupiranje prirodnim sjemenom i početno grupiranje algoritmom KMEA\NS. Rjeienja su nastala u nekoliko koraka, testirana su, i kao najbolje izabrano je grupiranje u 6 grupa po algoritmu KMEANS. Postojanjem alternativnih strojeva, tj. strojeva koji su označeni različitim brojevima, a ustvari imaju iste glavne karakteristike, izvršena je korekcija u binarnoj matrici tako što su se dijelovi iz pojedine grupe slali na obradu na alterativne strojeve, ako su egzistirali u pripadajućim stanicama strojeva. Uvođenjem novih brojeva za strojeve, koji imaju velik broj posjeta od dijelova iz vandijagonalnih blokova i dodjeljivanjem onim grupama dijelova, kod kojih je postojala potreba za tim strojevima, dolazi do nove korekcije u binarnoj matrici. Na ovaj način eliminiran je velik broj jedinica u vandijagonalnim blokovima, a ujedno povećan broj jedinica u dijagonalnim blokovima. \Nakon ovih korekcija dobiven je neusporedivo bolji rezultat grupiranja dijelova i strojeva.

Abstract

The purpose of this research is to apply one of the well-known methods of group technology to a fabrication plant where large number of parts is manfactured in small series. By developing and testing the algorithm MONICA, the data of a system are worked out. Using the programme support for the computer algorithm MONICA two solutions are obtained: inital grouping with natural seed and initial grouping by algorithm KMEANS. The solutions were obtained in several steps, they were tested, and as the best solution was chosen a grouping in six groups using the algorithm KMEANS. With existing alternative machines, i. e. the machines signed by different numbers but with the same main characteristics, a correction was made in binary matrix so that the parts from a particular group were sent for manufacturing on alternative machines if they were present in corresponding machine stations. With the introduction of new numbers for machines with many visits from parts of extradiagonal blocks and with the assignment to snek groups of parts where existed this demand, it comes to new correction in binary matrix. In such a way, a large number of units in extradiagonal blocks is eliminated; at the same time the number of units in diagonal blocks is increased. After these corrections a much better result in the grouping of parts and machines was obtained.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: grupna tehnologija; cluster analiza
Divisions: 900 Department of Robotics and Production System Automation
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/72

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata