Numerička simulacija pokusa slobodne vožnje modela brodskog vijka

Vlašić, Deni and Degiuli, Nastia and Martić, Ivana (2016) Numerička simulacija pokusa slobodne vožnje modela brodskog vijka. = Numerical simulation of the open water test for marine propeller model. In: 22. simpozij Teorija i praksa brodogradnje, in memoriam prof. Leopold Sorta (Sorta 2016), 6-8.10.2016., Trogir-Seget Donji, Hrvatska.

Full text not available from this repository.
Official URL: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838767

Abstract (Croatian)

Određivanje hidrodinamičkih značajki brodskog vijka u slobodnoj vožnji vrlo je važno provesti u ranoj fazi osnivanja broda. Hidrodinamičke značajke brodskih vijaka pouzdano se mogu odrediti ispitivanjem modela brodskih vijaka. Razvoj računalne dinamike fluida (RDF) omogućio je numeričko određivanje hidrodinamičkih značajki modela brodskog vijka, što znatno skraćuje vrijeme i smanjuje troškove projektiranja brodskog vijka nove geometrije. U ovom radu su provedene numeričke simulacije slobodne vožnje modela brodskog vijka u svrhu ispitivanja mogućnosti primjene računalne dinamike fluida pri projektiranju brodskog vijka. U radu je korišten programski paket otvorenog koda OpenFOAM. To je programski paket koji se zasniva na modelu viskoznog strujanja tekućine opisanog Reynoldsovim osrednjenim Navier-Stokesovim jednadžbama. Validacija programskog paketa OpenFOAM je provedena usporedbom rezultata dobivenih numeričkim simulacijama s eksperimentalnim podacima dostupnim u literaturi. Pri provođenju numeričkih simulacija primijenjena je metoda višestrukih referentnih koordinatnih sustava (eng. Moving Reference Frame method - MRF). MRF metoda rješava jednadžbe strujanja u rotirajućem koordinatnom sustavu brodskog vijka što omogućuje rješavanje ovog problema kao stacionarnog. Iz rezultata dobivenih numeričkim simulacijama može se zaključiti da je računalnu dinamiku fluida moguće uspješno primijeniti za simulaciju pokusa slobodne vožnje brodskog vijka te određivanje sile poriva, momenta vijka i stupanja djelovanja vijka u slobodnoj vožnji.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Uncontrolled Keywords: brodski vijak; pokus slobodne vožnje; računalna dinamika fluida
Keywords (Croatian): marine propeller; open water test; computational fluid dynamics
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Shipbuilding
Divisions: 600 Department of Naval Engineering and Marine Technology > 610 Chair of Hydromechanics of Marine Structures
Indexed in Web of Science: No
Indexed in Current Contents: No
Date Deposited: 14 Mar 2017 14:34
Last Modified: 02 Oct 2017 12:15
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/7567

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata