Provedba kontinuirane provjere znanja stranog jezika u struci prema Bolonjskom procesu

Kereković, Snježana (2007) Provedba kontinuirane provjere znanja stranog jezika u struci prema Bolonjskom procesu. = Implementation of continuous assessment in the Technical English course in the new curriculum. Strani jezici, 36 (4). pp. 327-340. ISSN 0351-0840. Vrsta rada: ["eprint_fieldopt_article_type_article" not defined]. . Točan broj autora: 1.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=321887

Abstract (Croatian)

U radu se prikazuju rezultati istraživanja provedenog na dvama uzorcima iz dvaju godišta studenata Fakulteta strojarstva i brodogranje Sveučilišta u Zagrebu. U prvoj su grupi anketirani studenti posljednje generacije koja je slušala nastavu iz tehničkog engleskog jezika i zatim polagala ispit prema starom nastavnom programu, dok su u drugoj grupi anketirani studenti prve generacije koja studira prema nastavnom programu usklađenom s Bolonjskom deklaracijom. Cilj ispitivanja je bio istražiti stavove studenata najprije u vezi s načinom polaganja ispita u dotičnim godištima, a zatim i stavove prema kontinuiranom učenju, motivaciji za učenje, napretku i zalaganju u učenju stranog jezika u struci. Rezultati pokazuju da je godište studenata čije se znanje provjerava kontinuirano prema načelu Bolonjskog procesa zadovoljnije takvim načinom provjere znanja od grupe studenata čije se znanje prema starom program provjeravalo jednokratno. Stavovi studenata u vezi s odnosom kontinuiranog učenja i uspjeha, motivacijom za učenje, napretkom i zalaganjem u objema su grupama sukladni, odnosno među njima nema statistički zanačajnih razlika.

Item Type: Article (["eprint_fieldopt_article_type_article" not defined])
Uncontrolled Keywords: strani jezik u struci; tehnički engleski jezik; Bolonjski proces; kontinuirana provjera znanja
Keywords (Croatian): ESP; technical English; the Bologna Process; continuous assessment
Subjects: SOCIAL SCIENCES > Pedagogy
Humanities > Philology
Divisions: 1700 Chair of Technical Foreign Languages
Indexed in Web of Science: No
Indexed in Current Contents: No
Date Deposited: 19 Apr 2017 12:32
Last Modified: 22 May 2017 13:04
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/7700

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata