Numerička analiza čeličnog rešetkastog stupa dalekovoda

Zeba, Josip (2017) Numerička analiza čeličnog rešetkastog stupa dalekovoda. = Numerical analysis of a steel lattice transmission line tower. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Skozrit, Ivica.

[img]
Preview
Text
Zeba_2017_diplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (3MB) | Preview
[img] Text
Zeba_Josip_autorska_izjava_diplomski_2017.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (496kB)

Abstract (Croatian)

Tema ovog diplomskog rada je numerička linearna i nelinearna analiza čeličnog rešetkastog stupa dalekovoda primjenom metode konačnih elemenata. Cilj rada je kreiranje ispravnog numeričkog modela koji može prikazati dovoljno točno ponašanje čeličnog rešetkastog stupa pri nametnutom opterećenju izazvanom težinom stupa i vodiča, naletima vjetra te dodatnog opterećenja snijegom i ledom. U prvom dijelu opisan je dalekovod i njegovi osnovni elementi: stupovi, vodiči, zaštitno uže, uzemljenje te ovjesna i spojna oprema. Također opisani su klimatski faktori koji utječu na opterećenje dalekovoda. Zatim je proveden izračun opterećenja definiranih Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova napona 1 kV do 400 kV. U prvom koraku pristupilo se numeričkoj linearnoj analizi čeličnog rešetkastog zateznog stupa dalekovoda ZAH2 s linearno elastičnim materijalom pri zadanim opterećenjima definiranih pravilnikom. Dobiveni rezultati uspoređeni su s eksperimentalno dobivenim rezultatima nosivosti stupa koji su poslužili kao verifikacija numeričkog modela. Nakon linearne analize, provedena je nelinearna analiza Riks–Wempner–Wesselsovom metodom s geometrijskom i materijalnom nelinearnošću. Rezultati rada naposljetku prikazuju ponašanje čeličnog rešetkastog stupa uslijed velikog opterećenja, tj. iznos maksimalnog opterećenja prilikom kojeg nastupa kolaps stupa. Numeričke analize provedene su u programskom paketu Abaqus/CAE 6.14.

Abstract

The subject of this thesis is a numerical analysis of a steel lattice transmission line tower using finite elements method. The aim of this work is to create a correct numerical model that can display sufficiently accurate behavior of a steel lattice tower at the imposed loading of the tower and conductors weight, the wind loads and the additional snow and ice load. The first part describes the transmission line and its basic elements: towers, conductors, earth wire, earthing and fixing and coupling equipment. Climatic factors affecting the load on the transmission line are also described. Then the load calculation was conducted defined by the Regulation on Technical Standards for Construction of Overhead Power Lines of Nominal Voltage Between 1 and 400 kV. In the first step, the numerical linear analysis of the steel lattice tension tower ZAH2 with linear elastic material was performed at the given loads defined by the regulation. The results obtained were compared with the experimental results of tower capacity which is used as a numerical model verification. After linear analysis, the nonlinear analysis was performed using the Riks–Wempner–Wessels method with geometric and material nonlinearities. This thesis finally show the behavior of the steel lattice tower due to heavy loads, i.e. the amount of the maximum load on which the tower collapse occurs. Numerical analyzes were carried out using Abaqus/CAE 6.14 software package.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: čelično rešetkasti stup; dalekovod; metoda konačnih elemenata; numerička analiza; linearna analiza; nelinearna analiza; Abaqus
Keywords (Croatian): steel lattice tower; transmission line; finite element method; numerical analysis; linear analysis; nonlinear analysis; Abaqus
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 210 Chair of Mechanics and Strength of Materials
Date Deposited: 30 Nov 2017 10:57
Last Modified: 28 Jan 2020 15:11
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/8168

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year