Analiza strujanja zraka oko dva paralelna stupa kvadratnog poprečnog presjeka

Plejić, Lovro (2010) Analiza strujanja zraka oko dva paralelna stupa kvadratnog poprečnog presjeka. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Mahalec, Ivan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Zadatak ovoga rada je analizirati strujanje zraka oko dva paralelna stupa kvadratnog poprečnog presjeka varirajući pritom razmak stupova. Razmak je variran od L/D=0 (nema razmaka između stupova) do L/D=10 (stupovi su razmaknuti deset duljina stranica). Cilj rada je uočiti utjecaj razmaka stupova na dinamičke karakteristike strujanja, tj. kako razmak utječe na nestacionaran tlak, sile otpora i uzgona, koje se pojavljuju na oba stupa. Ispitivanje strujanja u ravnini (2-D) napravljeno je pomoću računalnih simulacija (CFD). U istraživanju je korišten komercijalni CFD program FLUENT 12 , te hibridne mreže, sa strukturiranim slojevima u blizini viskoznih površina i nestrukturiranim elementima u polju potencijalnog strujanja, tj. tamo gdje su viskozna naprezanja zanemariva. Provedena je kratka analiza rezultata.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: strujanje zraka; aerodinamično tupa tijela; dinamičke karakteristike strujanja
Divisions: 400 Department of IC Engines and Mechanical Handling Equipment > 410 Chair of IC Engines and Motor Vehicles
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:09
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/826

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata