Projekt sustava grijanja, hlađenja i ventilacije stambeno-poslovne zgrade

Novosel, Franjo (2018) Projekt sustava grijanja, hlađenja i ventilacije stambeno-poslovne zgrade. = Design of heating, cooling and ventilation system for residential and commercial building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

[img]
Preview
Text
Novosel_2018_diplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (6MB) | Preview
[img] Text
Novosel_Franjo_autorska_izjava_diplomski_2018.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (488kB)

Abstract (Croatian)

U ovom radu je dano tehničko rješenje sustava grijanja, hlađenja, pripreme potrošne tople vode i ventilacije za stambeno-poslovnu zgradu. Predmetna zgrada, ukupne korisne površine 600 m2, je smještena na području grada Zagreba te se sastoji od pet etaža u kojima je jedan poslovni prostor i dvije stambene jedinice. Proračun projektnih toplinskih gubitaka je napravljen prema normi HRN EN 12831 dok su projektni toplinski dobici proračunati prema smjernici VDI 2078. Projektiran je sustav toplovodnog centralnog grijanja odnosno hlađenja zgrade. Kao ogrjevna/rashladna tijela u prostorijama su postavljenje petlje podnog grijanja. Dimenzioniranje petlji podnog grijanja je napravljeno prema normi HRN EN 1264-1. Ukupni instalirani ogrjevni učin podnog grijanja iznosi 20,3 kW za temperaturni režim 38/32°C dok je instalirani rashladni učin 9,88 kW za temperaturni režim 14/18°C. Za proračun projektnih toplinskih gubitaka i projektnog toplinskog opterećenja te dimenzioniranje podnog grijanja korišten je računalni program IntegraCAD. Kao izvor ogrjevnog/rashladnog učina koristi se dizalica topline voda-voda u indirektnoj izvedbi, s crpim i upojnim bunarom. Nazivni ogrjevni učin dizalice topline je 16,8 kW (W10/W35 ΔT=5K). Dizalica topline se koristi u režimu grijanja te u režimu aktivnog i pasivnog hlađenja. Sustav pripreme potrošne tople vode je predviđen u izvedbi centralnog akumulacijskog sustava sa solarnim pločastim kolektorima ukupne površine apsorbera 11,75 m2, uz dogrijavanje putem dizalice topline. Solarni kolektori su smješteni na krovu zgrade i orijentirani prema jugu te su dimenzionirani prema normi HRN EN 15316-4-3 na osnovu odabranog bivalentnog spremnika volumena 750 l. Kvaliteta zraka u prostorijama zgrade se održava sustavom lokalne mehaničke ventilacije s povratom toplinske energije iz istrošenog zraka. Potrebni protoci zraka su određeni na temelju preporučenih vrijednosti protoka zraka po osobi te za zgradu iznose 750 m3/h. U prostorijama su predviđeni lokalni ventilacijski uređaji, nazivnom dobavom od 30 m3/h, koji povrat toplinske energije iz istrošenog zraka ostvaruju putem regenerativnog principa. Stupanj povrata toplinske energije za predviđene uređaje iznosi 90%. Prostorije koje ne graniče s vanjskim prostorom, predviđen je sustav odsisne ventilacije sa zidnim odsisnim ventilatorima nazivne dobave od 60 m3/h. Uz rad je priložena tehnička dokumentacija koja se sastoji od crteža koji definiraju raspored i montažu te funkcionalna shema spajanja i regulacije sustava.

Abstract

This thesis provides a technical solution for heating, cooling, preparation of domestic hot water (DHW) and ventilation, for a residential-business building. The subject building, with a total usable area of 600 m2, is located in the Zagreb area and consists of five floors in which one business space and two residential units. Calculation of project heat losses is made according to norm HRN EN 12831, while project heat gains are calculated according to guideline VDI 2078. A central heating/cooling system of the building is designed. As heating/cooling units in the premises, the underfloor heating is installed. Dimensioning of the underfloor heating is made according to norm HRN EN 1264-1. The total installed heating capacity of the underfloor heating is 20.3 kW for the temperature regime 38/32°C while the installed cooling capacity is 9.88 kW for the temperature regime 14/18°C. Calculating sofware IntegraCAD was used for the calculation of project heat losses, project heat loads and dimensioning of underfloor heating. As a source of heating/cooling output, the water-water heat pump is used in an indirect performance, with a pumping and sinking well. The rated heating output of the heat pump is 16.8 kW (W10/W35 ΔT=5K). Heat pump used in heating mode and in the mode of active and passive cooling. The DHW heating system is designed as a central accumulation system with solar plate collectors of the total surface area of 11.75 m2, with auxiliary heating by a heat pump. Solar collectors are located on the roof of the building and are oriented towards the south. Dimensioning of solar collectors is made according to norm HRN EN 15316-4-3 based on the selected 750 liter bivalent tank. The air quality in the building's premises is maintained by a local mechanical ventilation system with heat recovery from the exhausted air. The required flow rates are determined based on the recommended values of air flow rates per person and for the whole building total required flow rate is 750 m3/h. In the premises, the local ventilation devices with nominal flow rate 30 m3/h are provided and they recover the heat from the exhausted air through the regenerative principle. The recovery efficiency of the predicted devices is up to 90%. Premises not bordering the outside space, are provided with wall-mounted fans with a nominal supply of 50 m3/h. The technical documentation, consisting of drawings that define the arrangement and installation of equipment and the functional scheme of the connection and regulation of the system, is attached along with the thesis.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: grijanje; hlađenje; dizalica topline; solarni kolektori
Keywords (Croatian): heating; cooling; heat pump; solar collector
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 300 Department of Thermodynamics, Thermal and Process Engineering > 320 Chair of Thermal and Process Engineering
Date Deposited: 26 Jan 2018 10:52
Last Modified: 29 Jan 2018 16:23
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/8290

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata