Usporedba režima s konstantnim I s kliznim tlakom pare u pogonu termoenergetskog bloka

Kopjar, Damir (1999) Usporedba režima s konstantnim I s kliznim tlakom pare u pogonu termoenergetskog bloka. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Bogdan, Željko.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U radu je analiziran utjecaj režima pogona kliznim i fiksnim tlakom pare na pogonske troskove i vijek trajanja visokotlačnog sabirnika svježe pare termoelektrane Plomin 2. Tehnički podaci o opremi su uzeti iz dokumentacije proizvođača opreme, a za proračun tehnoloških parametara je razvijen matematički model za simulaciju rada bloka u stacionarnom režimu pogona. Simuliran je rad bloka kod 33, 41, 67 i 97 % maksimalnog opterećenja generatora pare. Matematičkim modelom su obuhvaćeni termodinamički i hidraulički proračuni generatora pare i proces ekspanzije pare u parnoj turbini to proračun regenerativnih zagrijača napojne vode. Točnost modela je ispitana usporedbom s rezultatima preuzetim iz proračuna proizvođača opreme. Angažiranje bloka TE Plomin 2 u elektroenergetskom sustavu Republike Hrvatske je određeno iz Master plana razvitka HEP do 2010. god. kao i iz Strategije razvitka energetskog sektora RH. Iz planiranih sati rada na različitim opterećenjima je izračunata ušteda goriva za slučaj režima pogona kliznim tlakom. Vijek trajanja izlaznog sabirnika svježe pare je određen primjenom metodologije TRD 310 i TRD 508. Provjerena su statička opterećenja i dinamička naprezanja uzrokovana hladnim startovima i promjenama opterećenja. Izračunate su granično dopuštene brzine promjene opterećenja generatora pare. Režim pogona bloka kliznim tlak ima prednosti pred radom bloka fiksnim tlakom zbog uštede goriva i duljem vijeku trajanja visokotlačnih ogrjevnih površina generatora pare. Potreban je oprez u eksploataciji postrojenja kod promjena opterećenja generatora pare od 41% do 67 % kada treba ograničiti brzinu promjene opterećenja na 1 %/ min.

Abstract

The paper analyzes the influence of the mode of operation with sliding and constant steam pressure on operation costs and the lifetime of the high pressure live steam exit header in the Plomin 2 Power Plant. The technical data on equipment are taken from the producer's documentation and a mathematical model has been developed from the mock unit operation in the steady-state operation. The mathematical model has been developed for 33, 41, 67 and 97 % maximum load of steam generator. The mathematical model includes the steam generator thermodynamic and hydraulic calculations and the steam expansion process in the steam turbine as well as the calculation of the regenerative feedwater heaters. The model accuracy has been examined by comparing it with the results taken from the equipment producer design calculation. The load schedule of the TE Plomin 2 unit within the electric power generation system of the Republic of Croatia is determined on the basis of the HEP Master Development Plan Until 2010 as well as the Strategy of the Development of the Power Sector of the Republic of Croatia. The saving on fuel for the sliding pressure mode of operation is calculated from the proposed load schedule. The lifetime of the high pressure live steam exit header is determined on the basis of the TRD 310 and TRD 508 methodology. The static loads are calculated as well as dynamic stresses are examined which are caused by cold start-ups and load alternations. The tolerated speed limits of steam generator load alternations are calculated. The mode of operation with sliding pressure has its advantages over the operation with fixed pressure due to a saving on fuel and longer lifetime of steam generator high pressure components. Caution is necessary related to the unit exploatation during steam generator load alternations from 41 % till 67 % in which cases it is necessary to limit the load alternation speed to 1 % / minute.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: pogon generatora pare; numerička analiza; kompjutorsko programiranje
Divisions: 500 Department of Energy, Power Engineering and Environment > 510 Power Engineering and Energy Management Chair
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/83

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata