Unaprjeđenja konvencionalnih postupaka obrade odvajanjem čestica

Puhek, Mihael (2018) Unaprjeđenja konvencionalnih postupaka obrade odvajanjem čestica. = Advances in conventional machining processes. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Udiljak, Toma.

[img]
Preview
Text
Puhek_2018_zavrsni_preddiplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (2MB) | Preview
[img] Text
Puhek_Mihael_autorska_izjava_završni rad_2018.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (481kB)

Abstract (Croatian)

Od srednjega vijeka način pretvorbe ideje u gotov proizvod zahtijevao je niz djelatnosti uz koje su bile usko vezane vještine i znanja radnika kako bi se ostvario primarni cilj obrade sirovine u proizvod spreman za ugradnju i korištenje. Konvencionalni postupci obrade poput tokarenja, glodanja i bušenja do današnjih dana su se od primitivnih mehanizama i alata razvili u kompleksne i sofisticirane postupke na strojevima koji svojim obradama daju značajan obol razvoju tehnologije i društva kakvo poznajemo danas. U ovom završnom radu bit će opisan razvoj konvencionalnih obrada unatrag nekoliko godina te će se dati usporedba novih načina procesa obrade s istima. Mnoge današnje obrade ističu se svojim značajkama koje služe poboljšanjima kvalitete, povećanjem obujma proizvodnje i dimenzijske točnosti te olakšanjem obrade teško obradivih materijala. Fokus će biti na obradama na numerički upravljanim strojevima jer je takvo upravljanje danas zbog svojih prednosti imperativ za ozbiljnije postupke obrade. Prvi dio rada bavit će se obilježjima suvremene proizvodnje kako bi se objasnili razlozi napretka proizvodnje kao cjeline i obradnih sustava koji su nosioci takve proizvodnje. Današnju proizvodnju prate i trendovi s kojima proizvođači jedino mogu konkurirati na tržištu te će u tim trendovima biti navedeni svi uvjeti primjene, potrebna oprema, prednosti ali i nedostatci koje oni nose sa sobom. Hibridne obrade koje polako ekspandiraju sa sobom nose do sada velike promjene u učinkovitosti, brzini i ekonomičnosti obrada. Aditivne tehnologije čije se prednosti kombiniraju s nedostatcima strojnih obrada su zanimljiv način povećanja mogućnosti obrade dijelova složenih geometrija. Ultrazvučna tehnologija iskorištava se u strojnim obradama za poboljšanja uvjeta obrade materijala koji su zbog svojih karakteristika prekompleksni za konvencionalne obrade. U drugom dijelu bit će riječ o razvoju konvencionalnih obrada bušenja, glodanja i tokarenja. Kao primjer napretka alata za bušenje bit će prikazan razvoj alata tvrtke SANDVIK Coromant. U postupku obrada glodanjem dan je pregled većine trendova koji prate tu obradu te pregled reznih alata koji su danas zastupljeni. Treći i najvažniji dio obuhvaća sve važnije postupke tokarenja danas zastupljene, alate za tokarenje, njihova svojstva i geometriju te utjecaj geometrije na obrađenu površinu. Također će biti riječi o SHIP-u i njegovoj primjeni, novim načinima poboljšanja efikasnosti ili njegovoj eliminaciji u obradama tokarenja. Također u posljednjem dijelu rada prikazana je nova metoda tokarenja pod nazivom prime tokarenje koju je nedavno predstavila tržištu tvrtka SANDVIK Coromant [4]. Radi se o tokarenju u svim smjerovima čime se ekstremno povećava produktivnost. Takvu obradu prate nesvakidašnje geometrije alata čiji je prikaz objašnjen kutovima i površinama. Pokazani su dostupni modeli reznih oštrica na tržištu te njihove mogućnosti u smislu parametara obrade. Za kraj je dana usporedba prime tokarenja s konvencionalnim načinom tokarenja kako bi se dokazalo povećanje produktivnosti.

Abstract

From the middle ages, the way of conversion of idea into a finished product required a number of activities that are closely related with skills and knowledge of workers in order to achieve the ultimate goal of processing of the raw material into a product ready for installation and use. Conventional machining processes such as turning, milling and drilling have developed from primitive mechanisms and tools to complex and sophisticated processes on machines, which with their operations make a significant contribution to development of technology and society as we know today. In this final assignment document, development of conventional machining will be described with comparison new machining technologies. The focus will be on machining on numerically controlled machines, as this kind of controlling is imperative today because of advantages on serious processing operations. First part of the final assignment will cover the features of modern production in order to explain the reasons of production development and the processing systems that are the carriers of this kind of production. Hybrid machining that slowly expands has brought great changes with them in way of efficiency, speed and cost-effectiveness of processing. Additive manufacturing technologies whose advantages are combined with disadvantages of machining are an interesting way to increase the ability to process parts of complex geometry. In the second part it will be shown development of conventional drilling, milling and turning processes. As example of drilling tool advancement will be shown development of SANDVIK Coromant's tools. The third and most important part includes all the most important turning processes present today, turning tools, their characteristics and geometry, and the impact of geometry on the treated surface. It will also be about coolant and its application. Also, in the last part is shown a new turning method called prime turning, recently introduced on the market by SANDVIK Coromant company. Introduced is turning in all directions what is extremely increasing productivity. This kind of processing is accompanied by unusual geometry of the tool whose layout is explained by angles and surfaces. For the end is presented comparison of the prime turning with the conventional turning mode to demonstrate increased productivity.

Item Type: Thesis (Undergraduate thesis)
Uncontrolled Keywords: prime tokarenje;tokarenje;glodanje;bušenje;hibridne obrade
Keywords (Croatian): prime turning;turning;milling;drilling;hybrid manufacturing
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering > mechanical engineering design and drafting
Divisions: 1200 Department of Technology > 1230 Chair of Machine Tools
Date Deposited: 23 Feb 2018 11:58
Last Modified: 06 Mar 2018 15:54
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/8390

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata