Integracija toplinskog spremnika u kombi kogeneracijsko postrojenje

Vukša, Toni (2018) Integracija toplinskog spremnika u kombi kogeneracijsko postrojenje. = Integration of heat storage tank into combined cogeneration power plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

[img]
Preview
Text
Vuksa_2018_zavrsni_preddiplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (1MB) | Preview
[img] Text
Vukša_Toni_autorska_izjava_završni rad_2018.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (441kB)

Abstract (Croatian)

U radu je analizirana integracija toplinskog spremnika u kombiniranu kogeneracijsku elektranu (KKE) na prirodni plin te njegov utjecaj na rad elektrane. Kombinirana elektrana spaja plinski i parni proces proizvodnje električne energije. Kogeneracijsko postrojenje se koristi za istovremenu proizvodnju električne energije i korisne toplinske energije čime se značajno povećava stupanj iskoristivosti primarne energije, u usporedbi s odvojenom proizvodnjom električne i toplinske energije. Napravljen je matematički model KKE koja se sastoji od plinske turbine, generatora pare na otpadnu toplinu, parne turbine i toplinskog spremnika. Za okvirne radne parametre KKE su uzeti podatci za Blok C termoelektrane Sisak koja ima obvezu u svakom satu godine zadovoljiti toplinski konzum daljinskog centraliziranog toplinskog sustava (CTS) grada Siska. Integracija toplinskog spremnika dozvoljava termoelektrani veću slobodu pri odabiru optimalnog načina rada jer joj omogućuje proizvodnju više toplinske energije od trenutno zahtijevanog toplinskog opterećenja CTS sustava te skladištenje tog viška proizvedene topline kojim se kasnije može namirivati toplinsko opterećenje CTS-a. U vrijeme dok su na tržištu električne energije prisutne visoke cijene električne energije para se može u potpunosti iskorištavati za proizvodnju električne energije, dok se toplinsko opterećenje namiruje iz toplinskog spremnika te se time mogu povećati prihodi. Napravljena je optimizacija rada termoelektrane sa i bez toplinskog spremnika u programu MATLAB® te je uspoređen njihov rad. Glavni cilj optimizacije je bio da elektrana zadovolji satno toplinsko opterećenje CTS-a i da uz to maksimira zaradu od prodaje električne energije. Pomoću optimizacijskog algoritma „fmincon“ u svakom satu karakterističnog dana u mjesecu određuje se optimalni faktor opterećenja uz nametnuta ograničenja, s ciljem ostvarivanja što veće zarade pri prodaji električne energije na dvotarifnom tržištu.

Abstract

This undergraduate thesis analyzes the integration of the heat storage tank into the combined cogeneration power plant that runs on natural gas and its impact on the operation of the power plant. The combined power plant connects the gas and steam generation process. The cogeneration plant is used for simultaneous generation of electricity and useful heat energy, which significantly increases the degree of utilization of primary energy compared to the separate production of electricity and heat energy. A mathematical model of the power plant was created, consisting of a gas turbine, heat recovery steam generator, steam turbine and a heat storage tank. The power plant is modelled after data for the unit C of the thermal power plant TETO Sisak, which is obliged to meet the heat consumption of the district heating (DH) system of Sisak. Integration of the heat storage tank allows the thermal power plant to have a greater freedom in choosing the optimal mode of operation because it allows the power plant to produce more heat than the currently required thermal load of the DH system and to store that excess heat in a heat storage tank, which it can later utilize to meet the thermal load of the DH. At a time when high electricity prices are present, the steam can be fully utilized for electricity production, while the heat load can be met from the heat tank and thus can increase revenues. Optimization of the thermal power plant with and without the heat storage tank was made in the MATLAB® program and their work was compared. The main goal of the optimization was to satisfy the district heating thermal load of the power plant and to maximize the profit from the sale of electricity. By using the optimization algorithm "fmincon", in each hour of the characteristic day of the month, the optimum load factor is determined with the imposed limits, with the aim of achieving as much profit as possible in the sale of electricity in the two-tariff market.

Item Type: Thesis (Undergraduate thesis)
Uncontrolled Keywords: termoenergetska postrojenja; kombinirani ciklus; kogeneracija; toplinski spremnik; akumulator topline; matematički model; optimizacija
Keywords (Croatian): thermal power plant; combined cycle; cogeneration; heat storage tank; mathematical model; optimization
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering > process energy engineering
Divisions: 500 Department of Energy, Power Engineering and Environment > 510 Power Engineering and Energy Management Chair
Date Deposited: 28 Feb 2018 11:21
Last Modified: 06 Dec 2019 14:02
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/8485

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year