Ispitivanje utjecajnih parametara na hlađenje kapljevinom ili suspenzijom toplinski visoko opterećene površine čvrste stijenke

Ruševljan, Miroslav (1998) Ispitivanje utjecajnih parametara na hlađenje kapljevinom ili suspenzijom toplinski visoko opterećene površine čvrste stijenke. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Koharić, Vladimir.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Ispitivane su mogućnosti pojačavanja prijelaza topline na toplinski visoko opterećenim površinama čvrstih stijenki korištenjem umjetne hrapavosti površina ili primjenom suspenzija kao rashladnih tekućina. U tom su cilju analizirane zakonitosti strujanja tekućine u turbulentnom graničnom sloju, izmjene topline uz glatku stijenku kanala i izotermnog strujanja tekućine uz hrapave stijenke. Takve analize omogućile su cjelovito sagledavanje utjecajnih parametara koji se pojavljuju kod hlađenja ohrapavljenih stijenki tekućinom, kao i uvid u strukturu fizikalnih pojava koje dovode do pojačavanja prijelaza topline. Uspoređen je veliki broj različitih eksperimentalnih rezultata iz literature i poluiskustvenih modela prijelaza topline. Zbog manjkavosti modela kojima se pokušavaju korelirati eksperimentalni rezultati u širokom području promjene parametara, utvrđena je potreba da se omoguće vlastita dugoročna eksperimentalna istraživanja. Za potrebe mjerenja koeficijenta prijelaza topline pri hlađenju toplinski visoko opterećene stijenke strujanjem vode u uskom plosnatom kanalu izvršeno je osnivanje vlastitog, originalno zamišljenog eksperimentalnog uređaja u kojem se mogu ostvariti gustoće toplinskog toka do oko 3 MW/m2. Mogućnosti korištenja suspenzija u svrhu pojačavanja prijelaza topline analizirane su korištenjem literature. Kriteriji za najveća pojačavanja prijelaza topline mogu se dobiti usporedbom krupnoća čvrstih čestica s malim mjerilima turbulentnosti, ali ne postoje mogućnosti predviđanja stupnja pojačavanja prijelaza topline na temelju raspoloživih podataka. Utvrđeno je da bi korištenje suspenzija za poja6anje prijelaza topline bilo prikladno za one slučajeve u kojima se postavlja zahtjev za malim otporima strujanju.

Abstract

Possibilities of the heat transfer enhancement on surfaces exposed to high heat fluxes by the use of surface artificially roughening or by the use of sluries as coolants are considered. For that purpose the structure of the turbulent boundary flow is analised as well as the heat transfer near the smooth wall in the channel flow and the isothermal flow near the atrifficially roughned walls. On the basis of the performed analysys an overview of the parameters influencing cooling of the roughned surfaces with liquids is made and the physical processes in liquids near the wall leading to the heat transfer enhancement are recognised. The great amount of the experimental data from the literature has been compared as well as the corresponding semitheoretical models of the heat transfer. Besause of the great uncertainty connected to the correlations of the experimental data, the need for the long term experimental investigations has arised. The originally designed experimental apparatus is built for the heat transfer measurements in a flat channel, which anables measurements to be performed with heat flux densities up to abuot 3 MW/m2. The possibilities of the heat transfer enhancement by the use of slurries ara analised from the literature data. Althow the location of the peak heat transfer enhancement can be expected for the solid particle sizes comparable to the micro scales of turbulence, the magnitude of the peak heat transfer enhancement can not be predicted on the basis of available data. It is stated that the use of slurries is favorable in cases when the pressure drop over the cooled channel is limited.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: hlađenje stijenki; kapljevina; suspenzija; gustoća toplinskog toka
Divisions: 500 Department of Energy, Power Engineering and Environment
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/86

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata