Konstrukcija naprave za pliometrijsko vježbanje donjeg dijela tijela

Lažeta, Marijan (2018) Konstrukcija naprave za pliometrijsko vježbanje donjeg dijela tijela. = Plyometric exercise device design for the lower body. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Sušić, Aleksandar.

[img]
Preview
Text
Lazeta_2018_diplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (2MB) | Preview
[img] Text
Lažeta_Marijan_autorska_izjava_diplomski_2018.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (538kB)

Abstract (Croatian)

Želja za poboljšanjem rezultata i sposobnosti sportaša dovela je do razvijanja metode vježbanja koja povezuje brzinu pokreta i opterećenje. Ta metoda vježbanja danas je poznata pod nazivom pliometrija. Pregledom ponude na tržištu utvrđeno je da, unatoč značaju primjene pliometrije i popularnosti u pripremi svih sportaša, tržište nažalost ne nudi dovoljno dobro konstrukcijsko rješenje koje bi omogućilo takav način izvedbe pokreta. Najveći je nedostatak ponuđenih proizvoda koji kao i mnogi drugi vježbanje svode na izolirano vježbanje a ne kao što je u suštini pliometrije - sinergijski podražaj. Iz navedenih razloga je cilj ovoga diplomskog rada pronalaženje adekvatnog konstrukcijskog rješenja koje će omogućiti pliometrijski način vježbanja donjeg dijela tijela, uz istodobno očuvanje složene aktivacije svih sinergijskih elemenata, u prvom redu trupa i ruku. U uvodnom dijelu rada su navedene osnovne informacije o mišićima, vrstama njihovih kontrakcija kao i objašnjenje pliometrijskog načina treniranja - vježbanja, kako bi tema i problematika kojom se ovaj rad bavi bila razumljivija. U radu su definirani problemi- nedostaci kod postojećih rješenja, kao i zahtjevi i ciljevi koji se postavljaju prilikom koncipiranja i oblikovanja. Nadalje, provedena je analiza položaja tijela tijekom različitih faza skoka, kako bi se jasnije prikazali ergonomski zahtjevi koje treba zadovoljiti. Nakon provedene konstrukcijske razrade i izbora prijedloga konstrukcije, izvršena je analiza integriteta konstrukcije pomoću metode konačnih elemenata temeljena na očekivanim opterećenjima koja se pojavljuju na konstrukciju tijekom vježbanja, za najnepovoljniji pretpostavljeni slučaj. Konačno, prikazano je 3D konstrukcijsko rješenje koje nudi novu kvalitetu vježbanja u pliometrijskom režimu, nudeći vježbanje složenih kretnji čitavog tijela od početničkih do vrhunskih razmjera čime se značajno mijenja ponuda na tržištu.

Abstract

The desire to improve the results and the athlete's abilities has led to the development of a training method that links the speed of movement and load. This exercise method is now known as pliometry. A review of the market found that, despite the importance and popularity of using plyometry in the preparation of all athletes, the market does not offer a sufficiently good construction solution that would allow to perform such style of movement. The greatest disadvantage of the offered products is that, as with many other exercises, it isolates exercise rather than providing synergic stimulation which is essence of plyometric exercise. For these reasons, the goal of this graduate thesis is to find an adequate constructional solution that will allow the plyometric exercise of the lower body part while simultaneously preserving the complex activation of all synergistic elements, primarily the body and arm. In the introduction, basic information about the muscles, types of their contraction, and an explanation of the pylometric exercise method will be elaborated in order, to understand the topic and issues that this paper deals with. The study examines the problems of existing solutions, as well as the requirements and goals set out in the conceptualization and design process. Furthermore, a body position analysis was performed during different phases of the jump in order to provide a clear picture of ergonomic requirements which need to be fulfilled. After the conducted structural design and the design proposal, an analysis of structural integrity was performed using the finite element method based on the expected loads that appear on the construction, for the most unfavorable case assumed. Finally, a 3D view of the construction solution is presented. The new solution offers a new quality of exercise in the plyometric regime, enabling complex body movements from beginners to top athletes, which significantly changes the offer on the market.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: pliometrija; mišićna kontrakcija; ergonomija; metoda konačnih elemenata
Keywords (Croatian): plyometry; muscle contraction; ergonomics; finite element method
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering > general mechanical engineering (construction)
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 240 Chair for Biomechanics and Ergonomy
Date Deposited: 05 Jul 2018 08:34
Last Modified: 20 Jun 2020 04:37
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/8636

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year