Naprava za uklanjanje prepreka za vozila posebne namjene

Perić, Marko (2018) Naprava za uklanjanje prepreka za vozila posebne namjene. = Obstacle removal device for special-purpose vehicles. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jokić, Marko.

[img]
Preview
Text
Perić_2018_zavrsni_preddiplomski.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (4MB) | Preview
[img] Text
Perić_Marko_autorska_izjava_završni rad_2018.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (489kB)

Abstract (Croatian)

Tema ovog rada je konstrukcijska razrada i numerička analiza mehanizma za uklanjanje prepreka koji je moguće montirati na različita vozila posebnih namjena. U uvodnom dijelu će biti opisana uloga vozila posebnih namjena u zadaćama koje obavljaju te uloga samog mehanizma za uklanjanje prepreka. U drugom poglavlju će biti riječi o idejnoj razradi cijelog mehanizma i objašnjenju zašto je odabran takav način probijanja i sa kojim ciljevima. Konstrukcijska razrada će biti razrađena u trećem poglavlju. Svi dijelovi mehanizma će biti navedeni i objašnjeni sa svim potrebnim detaljima. Također će se prikazati i tablice odabranih standardnih dijelova koji su korišteni u izradi mehanizma. Pred kraj će se u pojednostavljenom prikazu predstaviti cijeli postupak od probijanja sve do povlačenja prepreke. Četvrto poglavlje će obuhvatiti metodu konačnih elemenata koja će ukratko biti opisana i navest će se principi na kojima je zasnovana. Zatim sljedi numerička analiza konstrukcije za slučaj probijanja i povlačenja. U oba slučaja će se analizirati ključni dijelovi na kojima se javljaju naprezanja. Također će se osvrunti na rezultate analize uz kratak komentar. Šesto i sedmo poglavlje će obuhvatiti odabir lanca i kuke te će se provesti ručni proračun zavara koji se nalaze na konstrukciji i koji su također opterećeni prilikom procesa probijanja. U završnom poglavlju je iznesen zaključak u kojem je, u nekoliko rečenica objašnjen cijeli rad uz detaljniji osvrt na neke dijelove. Prilikom konstrukcijske razrade korišten je programski paket SolidWorks 2017, a za numeričku analizu Simulia Abaqsu 6.13.

Abstract

The topic of this paper is the design and numerical analysis of the obstacle removal mechanism that can be mounted on different vehicles for a special purpose. The introductory section will describe the role of special purpose vehicles in tasks that perform, and the role of the obstacle removal mechanism itself. The second chapter will discuss the conceptual elaboration of the whole mechanism and explain why such a mechanism is chosen and with what goals. The design will be elaborated in the third chapter. All parts of the mechanism will be listed and explained with all the necessary details. It will also show the tables of the selected standard parts used in the design of the mechanism. At the end od the chapter, the entire process will be presented in the simplified view of the punching process until the barrier is retracted. The fourth chapter will cover the finite element method that will be briefly described and the principles on which it is based will be outlined. Then there is a numerical analysis of the structure for puncturing and retraction. In both cases, the key parts of the strain will be analyzed. It will also reflect on the results of the analysis in a brief comment. Sixth and seventh chapters will encompass the selection of chains and hooks, and a manual calculation of the weld joints on the construction and that are also loaded during the punching process. A final conclusion has been made in the final chapter in which several parts of the paper are explained in more detail with further explanation of some parts of the paper. During the design the SolidWorks 2017 software package was used, and the for numerical analysis,Simulia Abaqsu 6.13.

Item Type: Thesis (Undergraduate thesis)
Uncontrolled Keywords: naprava za uklanjanje prepreka; vozila posebnih namjena; metoda konačnih elemenata; numerička analiza konstrukcija.
Keywords (Croatian): obstacle removal device; special purpose vehicle; finite element method; numerical construction analysis.
Subjects: TECHNICAL SCIENCE
TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering > general mechanical engineering (construction)
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 230 Chair of Mechanical Systems Dynamics
Date Deposited: 24 Sep 2018 07:47
Last Modified: 29 Nov 2019 15:21
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/8803

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year