Procjena i upravljanje rizicima u poduzeću za proizvodnju plastičnih dijelova

Zaninović, Andrea (2018) Procjena i upravljanje rizicima u poduzeću za proizvodnju plastičnih dijelova. = Risk assessment and risk management in the company for production of plastic parts. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Runje, Biserka.

[img]
Preview
Text
Zaninovic_2018_dipl.pdf - Published Version Jezik dokumenta:Croatian

Download (2MB) | Preview
[img] Text
Zaninović_Andrea_autorska_izjava_diplomski_2018.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (556kB)

Abstract (Croatian)

Upravljanje rizicima kao poslovna tema javlja se kontinuirano u svim granama poslovanja svih segmenata poduzeća. Važnost pravovremenog prepoznavanja rizika koji se javljaju izuzetno je bitno za uspješno poslovanje i unaprijeđenje rada poduzeća. Kako bi se uopće moglo upravljati rizikom potrebno ga je procijeniti i analizirati. Brzo kretanje poslovnog okruženja kao i cijelog modernog životnog zahtijeva da se donose kvalitetne, efikasne i brze poslovne odluke koje će doprinjeti poslovnom razvoju i efikasnom upravljanju organizacijom. U prvom dijelu rada obraditi će općenit pojam rizika, kako se on percipira i što sve predstavlja. Rizik kao takav ne mora nužno predstavljati samo prijetnju, već neki pozitivan ishod. Potom će se objasniti procjena rizika kroz tri osnovna sastavna dijela procijene: identifikacija, analiza i evaluacija, te pojasnit će se alati za procjenu rizika. Nakon detaljne razrade procjene, slijedi pojašnjenje samog procesa upravljanja rizikom te koji su odgovori na rizike dostupni svima kojima je potrebno pronaći rješenja za poboljšanje poslovanja i procesa proizvodnje. U drugom dijelu rada obradit će se sama norma ISO 31000 koja se sastoji od smjernica koje olakšavaju poduzećima nositi se sa svakodnevnim rizicima koje poslovanje pruža. Detaljno su pojašnjena načela, okviri i sam proces provođenja upravljanja rizikom. Potom je objašnjena najpovoljnija metoda za analizu, a to je FMEA analiza. Dani su detaljni opisi koraka i primjene te analize u procjeni rizika. Treći dio rada se bavi primjenom razrađenih teorijskih znanja iz područja upravljanja rizikom na primjeru poslovanja i proizvodnje poduzeća AD Plastik. Snimanjem i proučavanjem proizvodnog procesa i poslovanja uočeni su problemi koji se javljaju te su predložena rješenja za poboljšanje postojeće situacije. Također proanalizirati će se sama ekološka osvještenost poduzeća procjenom rizika. Zaključak je da upravljanje rizikom ima izuzetno veliku ulogu u kreiranju poslovanja, te je potrebno razmišljati u svakom koraku kako je moguće unaprijediti i poboljšati trenutni proces.

Abstract

Risk management as a business theme occurs continuously in all branches of business through all segments of the company. The importance of timely recognition of the risks that arise is extremely important for successful business operations and business improvement. In order to be able to manage risk at all, it is necessary to evaluate and analyze it. The fast moving business environment as well as the overall modern living requirement to deliver quality, efficient and fast business decisions that will contribute to business development and efficient organization management. In the first part of the paper, the general concept of risk will be elaborated, as perceived and what it is all about. Risk as such does not necessarily represent only a damaging outcome but can also be a positive outcome. Then the risk assessment will be explained through three basic constituent parts of the assessment: identification, analysis and evaluation, and the tools for risk assessment will be clarified. After detailed assessments, it follows the clarification of the risk management process itself and the responses to the risks available to anyone who needs to find solutions to improve business and production processes. In the second part of the paper, the ISO 31000 standard will be elaborated, which consists of guidelines that help companies to deal with day-to-day business risks. The principles, the framework and the risk management process are explained in detail. Then the most favorable analysis method was explained, which is the FMEA analysis. The detailed description of the steps and the implementation of this risk assessment analysis are given. The third part deals with the application of elaborated theoretical knowledge in the field of risk management in the example of business and production of AD Plastik. By capturing and studying the manufacturing process and business, the problems that arise are noted and will try to provide solutions to improve the existing situation. The conclusion is that risk management has an extremely large role in business creation, so it is necessary to think at every step how it is possible to improve and improve the current process.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: upravljanje rizikom; analiza rizika; procjena rizika; ISO 31000
Keywords (Croatian): risk management; risk assessment; risk analysis; ISO 31000
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 800 Department of Quality > 810 Chair of Precise Measurement and Quality
Date Deposited: 29 Nov 2018 10:40
Last Modified: 25 Oct 2019 11:18
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/8929

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year