Umjeravanje mjerila u proizvodnom sustavu

Maglić, Leon (1998) Umjeravanje mjerila u proizvodnom sustavu. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Mudronja, Vedran.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

U ovom radu istraženi se utjecajni faktori na efikasnost sustava umjeravanja mjerila u tvornici. Prvo je prikazana opća organizacija sustava umjeravanja mjerila i zahtjevi koji se postavljaju pred jedan takav sustav u skladu s hrvatskim i međunarodnim normama. Zatim je na primjeru jednog mjerila ( mikrometra za vanjska mjerenja ) ispitano kolika se odstupanja javljaju pri mjerenju u proizvodnim uvjetima. Ispitivanje je provedeno na ukupno 74 instrumenta u četiri mjerna područja. Izmjerena odstupanja uspoređena su s dozvoljenim odstupanjima koja su propisana normom i tako je određen broj instrumenata s nedozvoljenim odstupanjima. Analizirani su faktori koji mogu utjecati na pojavu ovih odstupanja. \Nakon izvršene analize određeni su faktori koji imaju značajan utjecaj na pojavu nedozvoljenih odstupanja. Faktori na kojima je vršena analiza su : a) Utjecaj mjernog područja - promatrana su četiri mjerna područja : 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 i mm 75-100 mm. Ova su mjerna područja odabrana zbog toga sto se u proizvodnji većina mjerenja vrše u ovom mjernom području pa je i broj instrumenata s ovim mjernim područjem najveći. b) Utjecaj tvornice gdje se vrši ispitivanje - ispitivanje je vršeno u 8 tvornica koje se bave raznim oblicima strojarske proizvodnje i koje su u različitim stupnjevima implementacije sustava osiguravanja kvalitete prema zahtjevima serije normi ISO 9000. c) Utjecaj proizvođača - provjeravano je da li instrumenti nekog proizvođača imaju značajniji broj neodgovarajućih instrumenata. Promatranih ukupno 74 instrumenta dolaze od 9 proizvođača. d) Utjecaj stanja umjeravanja instrumenata - izvršena je analiza u kojoj mjeri pravilno umjeravanje instrumenata ima značajan utjecaj na pojavu nedozvoljenih odstupanja. Ovo je i najvažniji faktor koji je analiziran jer se želi istražiti koliki je doprinos pravilnog postupka umjeravanja instrumenata na točnost instrumenata. Također je izračunata mjerna ponovljivost i mjerna obnovljivost za cijelo ovo ispitivanje. Ispitivana su 74 instrumenta svaki na 5 točnih izmjera i svako je mjerenje ponovljeno 5 puta. Tako je izvršeno ukupno 1850 mjerenja. Kao etalon pri ovom mjerenju korištene su paralelne granične mjerke klase I. Za izračunate veličine mjerne ponovljivosti i mjerne obnovljivosti izračunata je regresijska veza s vrijednostima izmjera za koje je mjerna ponovljivost i mjerna obnovljivost određena.

Abstract

This paper deals with influence factors to the efficiency of measurement calibration system in factory. First of all general organisation and requirements to the measurement calibration system me shown according to the croatian and international standards. After that measurement with rrometer for external measurement in production environment are performed due to trtermination of deviations. Testing will is performed by using 74 micrometers in 4 measurement --s:-.ges. Measured values are compared to allowed deviations from the standard and in such a way -umber of noncomplied instruments is determined. actors that could bring to this deviations are investigated. After performed analysis most -.tluential factors are determined. These factors are : a. Measurement range - four measurement ranges are observed, 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm and 75-100 mm. This ranges have been chosen because in production most measurements are .one in these ranges. b. Factory where instruments are used . Eight factors are observed. All of them are dealing with mechanical engineering and they are in different stage of implementation of Quality assurance stem according ISO 9000 series. c. Manufacturer of the instrument. Analysis of the influence of instrument manufacturer is :et-formed. Nine different manufacturers are observed. d. Proper calibration of instrument. Influence of proper calibration of instrument to measurement zeviations is analysed. This is most important factor to analyse because aim is to investigate ;ontribution of proper calibration to instrument accuracy. Also measurement repeatability and reproducibility are calculated. During experiment 74 micrometers are tested, every instrument at 5 values and every measurement is performed 5 times. Totally 1850 measurements are performed. Referent value at this measurement are parallel gauges class 1. For calculated values of measurement repeatability and reproducibility regression analysis in relation to measured values is performed. All noticed results during measurements are scribed and analysed. In addenda calculation procedure for measurement repeatability and roducibility are made for software Excel ver 7.0. This procedure of calculation measurement -ratability and reproducibility is developed for purpose of this work.

Item Type: Thesis (Scientific master's thesis)
Uncontrolled Keywords: osiguravanje kvalitete; sustav umjeravanja; mikrometar za vanjska mjerenja
Divisions: 800 Department of Quality > 810 Chair of Precise Measurement and Quality
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/92

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata