Prilog pouzdanosti određivanja zaostalih naprezanja zabušivanjem

Barle, Jani (1998) Prilog pouzdanosti određivanja zaostalih naprezanja zabušivanjem. = Contribution to reliability of determining the residual stresses using hole drilling. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jecić, Stjepan.

Full text not available from this repository.

Abstract (Croatian)

Poznavanje zaostalih naprezanja je važan parametar za određivanje čvrstoće, trajnosti i stabilnosti konstrukcija. Najčešće korištena i standardizirana metoda određivanja zaostalih naprezanja je zabušivanjem rupe. Opisani su različiti postupci zabušivanja i problemi koji se kod njih pojavljuju, a podrobnije je opisano zabušivanje čeonim glodalom s malim brojem okretaja kod mjerenja na konstrukcijskim čelicima. Prikazana su načela modeliranja otpuštanja naprezanja analitičkim, numeričkim i eksperimentalnim putem. Opisana je međusobna veza različitih metoda proračuna i time objašnjena njihova različita osjetljivost na pogrešku mjerenja. Prikazana je korekcija dubine u točkama izračunate raspodjele zaostalih naprezanja. Dan je opis pogrešaka mjerenja i postupak procjene ukupne pogreške mjerenja. Utvrđena je pogreška mjerenja pri zabušivanju čeonim glodalom s malim brojem okretaja kod mjerenja na konstrukcijskim čelicima Analiziran je izbor prirodne krivulje i njene interpolacije medu točke izmjerenih deformacija otpuštanja. Opisano je načelo variranja debljine slojeva pri proračunu. Analiza osjetljivosti integralne metode proračuna dala je mogućnost opisa zaostalih naprezanja s najviše tri točke raspodjele. Postupak analize je opisan pomoću rezultata dobivenih mjerenjem i prikazano je poboljšanje u odnosu na ranije korištene postupke.

Abstract

Knowing the state of residual stresses is essential for the determination of the loading capability, stability and life of the structure. The most frequently used and standardised method for the determination of residual stresses is incremental hole drilling method. Various methods of hole drilling and respective problems that occur are described, while the method of hand-driven end mill with a small rpm number when applied to measurements with mild steel is given in more detail. The principles of modelling the relaxation of stresses using analytic, numerical and experimental methods are shown. The mutual relationship of various calculation methods and their different sensitivity to measurement errors is described. The correction of depth at points of calculated residual stress distribution is shown. The description of measurement errors and the procedure of assessing the. total measurement error is given. The measurement error with hand-driven end mill drilling with mild steels is evaluated. The choice of the best-fit curve and it's interpolation between points of measured relaxation strains is analysed. The principle of varying the layer depth in the calculation is described. The analysis of sensitivity of the integral calculation method resulted in the possibility of describing the residual stresses with a maximum of three points in the distribution. The analysis procedure is described based on results obtained by measurements, and an improvement with regard to earlier methods is shown.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Uncontrolled Keywords: eksperimentalne metode; zaostala naprezanja; zabušivanje
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 220 Chair of Experimental Mechanics
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 13:20
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/97

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata