Items where Division is "300 Department of Thermodynamics, Thermal and Process Engineering > 320 Chair of Thermal and Process Engineering" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z | Š
Number of items: 23.

A

Adamić, Tihomir (2009) Projektiranje masenog protokomjera sa grijacem. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

B

Banić, Luka (2009) Uređaj za zagrijavanje bazenske vode. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Švaić, Srećko.

D

Draženović, Nikola (2009) Primjena dizalice topline s kolektorima u tlu za grijanje i hlađenje obiteljske kuće. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Drmić, Ante (2009) Idejni projekt kompresorskog agregata. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Andrassy, Mladen.

F

Fridel, Zoran (2009) Kontrola termografskih uzoraka i postupnici za provedbu termografskih mjerenja. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Boras, Ivanka and Švaić, Srećko.

G

Ganzberger, Andrija (2009) Ispitivanje mjerila relativne vlažnosti. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Gačić, Tomislav (2009) Određivanje koeficijenta elastične deformacije tlačne vage. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

H

Hećimović, Miroslav (2009) Projektno rješenje sustava grijanja i hlađenja dječjeg vrtića. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

J

Jolić, Tomislav (2009) Izmjenjivač topline zrak/zrak. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Švaić, Srećko and Dović, Damir.

Jurić, Danilo (2009) Projekt sustava pripreme zraka za skladište batata. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

K

Kovač, Ivan (2009) Projektno rješenje sustava klimatizacije prodajnog prostora supermarketa. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

L

Lepoša, Leon (2009) Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir and Grozdek, Marino.

M

Markovinović, Marko (2009) Postupak umjeravanja utega za tlačne vage. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

N

Nekić, Iva (2009) Grijanje obiteljske kuće. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

P

Praštalo, Nikola (2009) Projektiranje uređaja za usporedbeno umjeravanje termometara u kapljevitom dušiku. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

R

Radman, Nikola (2009) Postupak ispitivanja termostatiranih kupki. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Rodić, Alan (2009) Umjeravanje aneroidnih barometara. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

S

Skender, Boris (2009) Projekt rotornog rashladnog kompresora. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Andrassy, Mladen.

Smoljanić, Goran (2009) Projektiranje sustava za određivanje protoka metodom brzine. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Suša, Goran (2009) Ispitivanje higrostatiranih komora. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

T

Tepeš, Vladimir (2009) Tehničko rješenje kogeneracijskog sustava. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Z

Zajec, Nikola (2009) Analiza konstrukcijskih parametara spremnika za ukapljeni naftni plin. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Švaić, Srećko.

Š

Šaškor, Mate (2009) Analiza neizotermnog mlaza zraka termografijom. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Švaić, Srećko.

This list was generated on Fri Jul 19 22:40:30 2019 CEST.