Items where Division is "1000 Department of Materials > 1010 Chair of Materials and Tribology" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z | Č | Š | Ž
Number of items: 39.

A

Ambrušec, Marin (2018) Analiza tragova trošenja cijevi lovačkog oružja. = Analysis of wear tracks of hunting rifle barrel. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jakovljević, Suzana.

Antolković, Ivica (2018) Trošenje alata za izvlačenje elipsi metalnog lima. = Wear of tools for drawing elipsis on metal sheets. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jakovljević, Suzana.

B

Babić, Bruno (2018) Utjecaj ojačala na svojstva dentalnih akrilata. = Influence of reinforcement on properties of dental acrylic resin. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schauperl, Zdravko.

Barišić, Josip (2018) Otpornost na abrazijsko trošenje subfosilnog drva hrasta. = Abrasive wear resistance of subfossil oak wood. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Rede, Vera.

Bilić, Lovro (2018) Priprema i karakterizacija Charpyjevih ispitnih uzoraka s V-zarezom za indirektnu provjeru uređaja. = Preparation and characterization of Charpy V-notch test pieces for indirect verification of pendulum impact machines. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alar, Željko.

Briševac, Debora (2018) Karakterizacija Al2O3 suspenzija stabiliziranih polielektrolitnim disperzantom. = Characterization of Al2O3 suspensions stabilized with polyelectrolyte dispersant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ćurković, Lidija.

Budim, Antonio (2018) Utjecaj parametara nagrizanja na promjenu hrapavosti površine medicinskih legura. = The influence of etching parameters on the roughness changes of the surfaces of medical alloys. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jakovljević, Suzana.

Bukovac, Luka (2018) Aluminijski kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji. = Aluminium matrix composites in modern automotive industry. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Žmak, Irena.

Burčul, Mihovil (2018) Stabilizacija Al2O3 suspenzija limunskom kiselinom. = Stabilization of Al2O3 suspensions with citric acid. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ćurković, Lidija.

D

Dolenčić, Filip (2018) Keramički kompozitni materijali u suvremenoj automobilskoj industriji. = Ceramic matrix composites in modern automotive industry. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Žmak, Irena.

E

Ezgeta, Toni (2018) Karakterizacija zavara cijevi od 25CrMo4 čelika. = Characterisation of welds on 25 CrMo4 tube. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schauperl, Zdravko.

G

Gojanović-Rakić, Matej (2018) Otpornost subfosilnog hrasta na abrazijsko trošenje. = The abrasive wear resistance of subfossil oak wood. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Rede, Vera.

J

Jelenski, Antonio Dominik (2018) Utjecaj veličine abrazivnog zrna na abrazijsku otpornost Al-legure. = Effect of abrasive grain size on the abrasive wear resistance of Al-alloy. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Rede, Vera.

K

Karačić, Mihael (2018) Svojstva i primjena lanenim vlaknima ojačanih biokompozita. = Propertis and applications of flax fibre reinforced biocomposites. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Žmak, Irena.

Katinić, Domagoj (2018) Akustična svojstva drva. = Acoustic properties of wood. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Rede, Vera.

Kužnar, Maks (2018) Ovisnost rasteznih svojstava poliestera ojačanog staklenim vlaknima o tipu ispitnih tijela i smjeru opterećenja. = Effect of type and load direction of glass fibers reinforced polyester samples on tensile test results. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Haramina, Tatjana.

L

Ladavac, Andrea (2018) Određivanje svojstava zavarenog spoja titanijeve legure. = Determination of weld properties for titanium alloy. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alar, Željko.

Leko, Hrvoje (2018) Analiza oštećenja alata za provlačenje aluminija. = Fracture analysis of drawing die for aluminium. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schauperl, Zdravko.

M

Mahenić, Luka (2018) Metode određivanja Youngovog modula elastičnosti metalnih materijala. = Young's modulus determination methods for metallic materials. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alar, Željko.

Mandarić, Nedjeljka (2018) Primjena i svojstva bronce za izradu pomorskog brodskog vijka. = Application and properties of bronze in marine propellers. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Žmak, Irena.

Markač, Tomislav (2018) Određivanje stabilnosti keramičkih suspenzija sedimentacijskim testom. = Determination of stability of ceramics suspension by means of sedimentation test. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ćurković, Lidija.

Mišković, Robert (2018) Karakterizacija implantata u ortopediji. = Characterization of implants in orthopedics. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jakovljević, Suzana.

Mujkić, Ida (2018) Obnova i recikliranje otpadnih laserskih tonera. = Refill and recycling of waste toner cartridges. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Žmak, Irena.

O

Oršanić, Nikola (2018) Instrumentirana metoda utiskivanja nanostrukturiranih tvrdih metala. = Instrumented indentation test on nanostructured cemented carbides. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ćorić, Danko.

P

Palačić, Janja (2018) Kolica za kućne ljubimce. = Wheelchairs for pets. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schauperl, Zdravko.

Petek, Martin (2018) Mikrostrukturne promjene pri izradi cijevi iz lima od austenitnog nehrđajućeg čelika. = Microstructural changes during fabrication of pipe from austenitic stainless steel sheet. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Rede, Vera.

Piha, Karlo (2018) Utjecaj vlage na mehanička svojstva bambusa za izradu bicikla. = Influence of humidity on mechanical properties of bamboo for bicyles. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jakovljević, Suzana.

Premužić, Luka (2018) Praćenje deformacije pri tlačenju aluminijske pjene. = Deformation monitoring during the compression of aluminium foam. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grilec, Krešimir.

Pustički, Daniel (2018) Karakterizacija Cu-Al uzorka dobivenog metalurgijom praha. = Characterization of Cu-Al material obtained by powder metalurgy. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schauperl, Zdravko.

R

Renić, Božo (2018) Tvrdoća i lomna žilavost nanostrukturiranog tvrdog metala. = Hardness and fracture toughness of nanostructured cemented carbides. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ćorić, Danko.

S

Stilin, Karlo (2018) Provjera referentnog etalona sile KBNM-500 kN. = Verification of reference force standard KBNM-500 kN. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alar, Željko.

Strunje, Karlo (2018) Savojni modul elastičnosti drva hrasta u longitudinalnom smjeru. = Bending modulus of elasticity of oak wood in the longitudinal direction. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Rede, Vera.

T

Tudek, Tomislav (2018) Primjena kompozita u automobilskoj industriji. = Application of composite materials in automotive industry. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schauperl, Zdravko.

V

Vrančić, Daniel (2018) Metode provjere i umjeravanja tenzometara. = Tensometers - Varification and calibration methods. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alar, Željko.

Z

Zulić, Kristian (2018) Izbor materijala za nogometnu loptu. = Materials selection for football. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Rede, Vera.

Č

Čujić, Iva (2018) Određivanje kontaktne površine indentora za instrumentiranu metodu mjerenja tvrdoće. = Verification of the indenter area function for instrumented indentation method. Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alar, Željko.

Š

Šola, Mateja (2018) Određivanje koeficijenta difuzije u hibridnom polimernom kompozitu. = Determination of water diffusion coefficient in hybrid polymer composite. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ćurković, Lidija.

Špiranec, Renato (2018) Savojna čvrstoća drva hrasta u longitudialnom smjeru. = Bending strength of oak wood in the longitudinal direction. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Rede, Vera.

Ž

Žanetić, Filip (2018) Fraktografska analiza cijevi od 25CrMo4 čelika. = Fractography of 25CrMo4 tube. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schauperl, Zdravko.

This list was generated on Wed Feb 21 23:28:58 2024 CET.