Items where Subject is "TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering > process energy engineering"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ć | Č | Đ | Š | Ž
Number of items at this level: 216.

A

Ahac, Igor (2015) Optimiranje koagulacijske predobrade sirove vode bogate prirodnim organskim tvarima. = Optimization of coagulation pretreatment of raw water rich in natural organic matter. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Juretić, Hrvoje and Cajner, Hrvoje.

Anderluh, Robert (2017) Brzo povećanje snage termoenergetskog bloka. = Fast thermal power plant output increase. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Andrijanić, Filip (2019) Projekt grijanja, hlađenja i ventilacije obiteljske kuće. = Design of heating, cooling and ventilation system for a family house. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

Andrijević, Sandro (2015) Matematički model bloka 230 MW u TE Sisak. = Mathematical model of the 230 MW block in TE Sisak. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Bogdan, Željko.

Andrić, Karlo-Josip (2016) Modeliranje energetskih sustava koji sadrže jedinice za proizvodnju energije iz visokih vjetrova. = Modelling of energy systems containing the units for power production from high altitude winds. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Andrić, Karlo-Josip (2018) Optimizacija arhitektonskog rješenja niskoenergetske obiteljske kuće za različita klimatska podneblja. = Optimization of an architectural design of a low-energy residential building for different climates. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Žakula, Tea.

B

Bajac, Aleksandra (2016) Ispitivanje ultrazvučnog mjerila protoka. = Testing of ultrasonic flowmeter. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Banjeglav, Nikola (2015) Ventilacija prostorije za metalizaciju. = Ventilation line for metallization room. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ruševljan, Miroslav.

Bartolec, Bruno (2015) Optimizacija razvoda procesne pare. = Process steam distribution optimisation. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Barun, Dominik (2017) Termodinamička analiza kaskadnih rashladnih sustava. = Thermodynamic analysis of the cascade refrigeration systems. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Bačeković, Ivan (2015) Energetski sustavi sa visokim stupnjem penetracije centralnog grijanja i hlađenja u Hrvatskoj - primjer energetskog planiranja Karlovačke županije. = Energy systems with a high penetration of district heating and cooling in Croatia - an example of energy planning for the Karlovac county. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Bađun, Nikola (2018) Hibridno hlađenje zgrade FSB-a korištenjem prirodne ventilacije i mehaničkog hlađenja. = Hybrid cooling of the FAMENA building using natural ventilation and mechanical cooling. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Žakula, Tea.

Begić, Tomislav (2015) Analiza uvjeta u vrelovodnom kotlu kod prelaska s loženja na tekuće gorivo na izgaranje plinovitog goriva. = Analysis of conditions in hot water boiler when switching from liquid fuel firing to combustion of gaseous fuel. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schneider, Daniel Rolph.

Begić, Tomislav (2017) Matematički model TE-TO Zagreb. = Mathematical model of thermal power plant 'TE-TO Zagreb'. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

Bertović, Iva (2019) Studija slučaja primjene dizalice topline morska voda - voda na postojećoj zgradi javne namjene. = Case study of the heat pump utilization on an existing public building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Beš, Borna (2019) Numerički model za dinamičku simulaciju rada solarnog spremnika tople vode. = Numerical model for dynamic simulation of solar storage tank. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Beš, Borna (2016) Proračun potpunog izgaranja parafinskih ugljikovodika CnH2n+2. = The calculation of complete combustion of paraffin hydrocarbon fuels, CnH2n+2. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galović, Antun.

Bešenić, Tibor (2016) Implementacija i validacija elektrolitskog modela dva potencijala u numeričkom modelu gorivnog članka. = Implementation and validation of the two-potential electrolyte assembly equations in the computational fuel cell model. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jasak, Hrvoje.

Bilan, Marko (2015) Mjerenje temperature u plinovima. = Measurement of temperature in gasses. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Bilan, Marko (2017) Projekt postrojenja za obradu sirove jezerske vode. = Design of raw water treatment water. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Juretić, Hrvoje.

Blažinić, Igor (2015) 300 kW ORC kogeneracija na drvnu sječku. = 300 kW ORC congeneration fired by wood chips. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Bolarić, Antonio (2015) Dizalica topline voda–voda za grijanje i hlađenje obiteljske kuće. = Water-to-water heat pump for heating and cooling of residential building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Bošković, Fran (2019) Napredno energetsko planiranje sektora transporta na otoku Krku. = Advanced energy planning of the transport sector on the Krk island. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Brajković, Josip (2018) Projekt grijanja, hlađenja i ventilacije obiteljske kuće s otvorenim bazenom. = Design of heating and ventilation system for a family house with open pool. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

Brajković, Marko (2017) Mikrokogeneracija u virtualnoj elektrani. = Microcogeneration in virtual power plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Burić, Ivan (2017) Uloga energetskih zadruga i zajednica u solarizaciji otoka Republike Hrvatske. = Role of energy cooperatives and communities in the colarisation of the Croatian islands. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

C

Capan, Tihomir (2017) Tehno-ekonomska analiza kogeneracijskog postrojenja na biomasu u sklopu drvne industrije. = Techno-economic analysis of a biomass cogeneration plant as part of wood industry facility. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

D

Dobravec, Viktorija (2017) Planiranje lokalnog energetskog sustava primjenom analize "od dna prema gore". = Bottom-up planning of local energy system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Technical University of Denmark. Mentor: Krajačić, Goran and Schrøder Pedersen, Allan.

Dobravec, Viktorija (2015) Razdjelnici topline. = Heat cost allocators. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Dorotić, Hrvoje (2016) Tehno-ekonomska analiza implementacije centraliziranog sustava grijanja na biomasu na primjeru grada Ogulina. = Techno-economic analysis of the implementation of a biomass district heating system in the City of Ogulin. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

E

Ercegovac, Matej (2016) Konstrukcija uređaja za rektifikaciju etanola. = Design of ethanol rectification device. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Ercegovac, Matej (2014) Proračun aksijalne plinske turbine za turbopunjač. = Design of an axial flow gas turbine for turbocharger. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Tuković, Željko.

F

Filipović, Eugen (2016) Ispitna mjerna stanica za rashladnike kapljevine. = Testing facility for chillers. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Filipović, Eugen (2015) Kondenzator rashladnog agregata hlađen optočnom vodom. = Chiller with water coolled condenser. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Forgač, Dario (2018) Dinamika otočnog pogona ORC postrojenja snage 1MW. = Off-grid operation dynamics of 1MW ORC plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Frković, Lovro (2018) Ispitivanje izotermalne komore. = Testing of isothermal chamber. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor and Šestan, Danijel.

G

Geček, Marko (2015) Graz ciklus - postrojenje s nultim emisijama. = Graz cycle - a zero emission power plant. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

Gjuras, Ivana (2018) Eksperimentalna analiza geotermalne dizalice topline u režimu grijanja. = Experimental analysis of ground source heat pump in heating mode. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Glavica, Matej (2015) Rashladne vitrine za hlađenje pića i povrća. = Display cases fir cooling beverages and vegetables. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Gomboc, Josip (2015) Regulacija razine radne tvari u ORC postrojenju. = ORC plant working fluid level control. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Gregorić, Domagoj (2019) Posredni sustav hlađenja jabuka u uvjetima kontrolirane atmosfere. = Indirect refrigeration system for apple storage in ultra low oxygen atmosphere. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Grgurić, Ivan (2015) Turbopumpa vodovodnog sustava. = Turbopump for water supply system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Guzović, Zvonimir and Tuković, Željko.

Grubišić, Dominik (2019) Prediktivno upravljanje mikro energetskog sustava. = Predictive control of micro power system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Gujić, Ante (2017) Projekt sustava grijanja i ventilacije višestambene zgrade. = Design of heating and ventilation system for a multi-family building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

H

Hajsok, Luka (2018) Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uređaju za potrebe hlađenja na temperature više od 0°C. = Retrofiting of a R-404A condensing unit to a fluorinated medium GWP refrigerant for a medium temperature commercial application. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grozdek, Marino.

Haček, Emil (2017) Usporedba rezultata umjeravanja plinomjera. = Comparison of gasmeters calibration results. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Herc, Luka (2019) Tehno-ekonomska analiza centraliziranog toplinskog sustava baziranog na geotermalnoj energiji. = Techno-economic analysis of a geothermal district heating system. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Hermanović, Hrvoje (2015) Projekt sustava grijanja i hlađenja ureda poslovno servisne zgrade. = Design of heating and cooling system for offices in bussiness and services building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Hećimović, Marko (2016) Hibridno hlađenje kontejnera za telekomunikacijsku opremu. = Hybrid cooling of container for telecommunication equipment. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Hećimović, Marko (2017) Optimizacija sunčanog sustava za zagrijavanje potrošne tople vode korištenjem detaljnog energijskog modela. = The optimization of a solar heating system for domestic hot water using detailed energy model. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Žakula, Tea.

Hlapčić, Filip (2016) Proračun godišnjih toplinskih karakteristika solarnog toplovodnog sustava. = Calculation of solar hot water system annual thermal performances. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Hlušička, Alex (2016) Predobradba bunarske vode bogate huminskim tvarima pomoću ozona. = Ozonation pretreatment of groundwater rich in humic substances. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Juretić, Hrvoje.

Hmura, Kristijan (2015) Optimizacija vršne potrošnje procesne pare. = Process steam peak demand optimisation. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Horvat, Ines (2018) Proračun solarnog toplovodnog sustava niskoenergetske kuće. = Calculation of solar hot water system in low-energy dwelling. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Hranilović, Matija (2016) Određivanje toplinskih karakteristika podnog konvektora. = Determination of convector thermal characteristics. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Hrgarek, Petar (2015) Metode i pogreške kod mjerenja protoka. = Methods and errors in flow measurement. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Hrgarek, Petar (2016) Mjerna nesigurnost protoka kod mjerila toplinske energije. = Measurement uncertainty of flow in heat meters. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Hunić, Domagoj (2017) Simulacija godišnje potrošnje energije u zgradi sa solarnim toplovodnim sustavom. = Simulation of annual energy consumption in building with solar hot water system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

I

Ivanišević, Karlo (2018) Projekt sustava ventilacije, grijanja, i hlađenja zgrade za proizvodnju lijekova. = Design of heating, cooling and ventilation system for pharmaceutical production building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

Ivanišević, Karlo (2016) Proračun toplinskih karakteristika toplovodnog kotla na pelete. = Thermal characteristics calculation of the hot water boiler burning pellets. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Ivačić, Mirko (2016) Analiza integracije električne energije iz obnovljivih izvora u energetski sustav otoka Mljeta usporedbom EnergyPLAN i NEPLAN alata za energetsko planiranje. = Analysis of integration of electricity from renewable energy sources into energy system of the island of Mljet by comparison of EnergyPLAN and NEPLAN energy planning tools. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

J

Jager, Dalibor (2016) Projektiranje laboratorijskog stola za umjeravanje plinskih mjerila tlaka. = Design of laboratory bench for calibration of gas pressue gauges. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Jagodić, Ivan (2017) Filmski uparivač soka od jabuke. = Apple juice falling film evaporator. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Jelić, Tin (2018) Parna turbina solarne termoelektrane. = Steam turbine of solar thermal power plant. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Guzović, Zvonimir.

Jelić, Tin (2015) Zračna mikroturbina sa ejektorom. = Air microturbine with ejector. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Tuković, Željko.

Jerković, Pavao (2015) Rashladnik kapljevine za niskotemperaturno hlađenje. = Chiller for low temperature cooling. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Juratović, Vladimir (2016) Integracija vjetroelektrana u energetski sustav Republike Hrvatske. = Integration of wind power plants into Croatian power system. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Jurinjak, Bojan (2015) Projekt sustava grijanja i hlađenja stambene zgrade. = Design of heating and cooling system for residential building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Jurić, Filip (2015) Mjerna nesigurnost u kontaktnoj termometriji. = Measurement uncertainty in contact thermometry. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Jurić, Filip (2016) Numerička simulacija procesa spreja i izgaranja. = Numerical modelling of spray and combustion process. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Vujanović, Milan.

K

Karaga, Ante (2017) Izrada matematičkog modela rada rashladnika vode. = Mathematical model of water chiller performance. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grozdek, Marino.

Keser, Robert (2016) Blok-spregnuti algoritam za dvo-jednadžbene modele turbulencije. = Block-Coupled Solution Algorithms for 2-equation Turbulence Models. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jasak, Hrvoje.

Klanac, Andrija (2018) Projekt sustava grijanja, hlađenja i ventilacije bolničke zgrade. = Design of heating cooling and ventilation system for hospital. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Knezović, Frano (2018) Zagrijavanje vode horizontalno odnosno vertikalno uronjenim grijačem. = Water heating using vertically or horizontally immersed heater. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galović, Antun.

Kodba, Bruno (2018) Modeliranje potrošača energije s vlastitom proizvodnjom - Analiza slučaja za naselje Trnsko u Zagrebu. = Modelling of energy prosumers - Case study for the Trnsko neighbourhood in Zagreb. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Pukšec, Tomislav.

Kodba, Bruno (2016) Utjecaj vlažnosti biomase na pogon postrojenja. = Impact of biomass moisture on plant operation. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Kolarec, Matija (2018) Konstrukcija izmjenjivača topline s fluidiziranim slojem zrak- kvarcni pijesak s vertikalno uronjenim cijevnim snopom. = The construction of the heat exchanger with a fluidized bed air-quartz sand with vertically immersed bundle of tubes. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Mudrinić, Saša.

Komušanac, Ivan (2015) Analiza utjecaja izgradnje vjetroelektrana i fotonaponskih sustava na opterećenje elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske. = Analysis of construction of wind plants and photovoltaic systems and their impact on the power system load of the Republic of Croatia. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Kozmar, Hrvoje and Šavar, Mario and Sutlović, Igor (2009) Improving centrifugal pump efficiency by impeller trimming. = Improving centrifugal pump efficiency by impeller trimming. Desalination, 249 (2). pp. 654-659. ISSN 0011-9164. Vrsta rada: ["eprint_fieldopt_article_type_article" not defined]. Kvartili JCR: Q1 (2009). Točan broj autora: 3.

Kralj, Tomislav (2016) Spremnik ukapljenog naftnog plina. = Tank for the storage of liquefied petroleum gas. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Švaić, Srećko.

Krizmanić, Luka (2016) Ispitivanje termostatiranih mjeriteljskih kupelji. = Testing of thermostatic metrology baths. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Krizmanić, Luka (2017) Projekt sustava grijanja i hlađenja stambene zgrade. = Design of heating and cooling system for residential building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Krizmanić, Petar (2015) Analiza učinkovitosti kogeneracijskog postrojenja na otpad. = Efficiency analysis of the waste-to-energy CHP plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schneider, Daniel Rolph.

Krizmanić, Petar (2016) Postupak ispitivanja dimnih plinova. = Tesiting of flue gas. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Krmelić, Nikola (2015) Izračun snage parne turbine pomoću dijagrama režima rada. = Calculation of steam turbine power using operation diagram. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Bogdan, Željko.

Krmelić, Nikola (2016) Matematički model plinske turbine u TETO Sisak. = Mathematical model of power plant Sisak gas turbine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

Krpan, Stjepan (2018) Rekonstrukcija amonijačnog postrojenja za hlađenje vode. = Reconstruction of ammonia water cooling refrigeration system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Krpan, Stjepan (2016) Sustav za ispitivanje mjerila toplinske energije. = System for testing of heat meters. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Kudeljan, Valentino (2018) Kogeneracijsko postrojenje s rasplinjavanjem drvne biomase. = Wood biomass gasification cogeneration powerplant. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Kudeljan, Valentino (2016) Maksimiziranje korištenja otpadne topline iz industrijskih zona korištenjem ''Total Site'' metode. = Maximising of waste heat recovery of industrial regions using Total Site approach. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran and Boldyryev, Stanislav.

Kuzmić, Roman (2018) Dinamičke značajke termoklinskog toplinskog spremnika 4 MWh. = Dynamics characteristics of thermocline heat storage 4 MWh. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Kučko, Lavoslav (2018) Međulaboratorijska usporedba rezultata mjerenja tlaka na plinskim tlačnim vagama do 10 MPa. = Interlaboratory comparison of pressure measurements on gas deadweight testers up to 10 MPA. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Kušen, Vanja (2017) Interdisciplinarni pristup korištenju energetskih modela u fazi ranog dizajna niskoenergetskih zgrada. = Interdisciplinary approach to the use of energy models in early stages of low-energy building design. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Žakula, Tea.

Kušen, Vanja (2016) Iskorištavanje tla kao toplinskog spremnika u sustavu geotermalnih dizalica topline. = Utilization of soil as a heat source for the ground coupled heat pump system. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grozdek, Marino.

L

Ljoljo, Dinko (2015) Tehnička i tehnološka rješenja problema mikrobiološkog zagađenja u sustavima potrošne tople vode javnih objekata. = Technical and technological solutions for the problem of microbial contamination in hot water systems of public buildings. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ljubas, Davor.

Ljuban, Marin (2019) Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena za općinu Orebić. = Sustainable energy and climate action plan for the Orebić municipality. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Lojen, Barbara (2018) Pokušaj predviđanja kvarova u plinskom sustavu. = Attempt to predict failures in the gas system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

M

Majdandžić, Mario (2017) Solarizacija Republike Hrvatske. = Solarization of the Republic of Croatia. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Malić, Mile (2016) Rezultati mjerenja rada na geotermalnoj dizalici topline u režimu hlađenja. = Measured results during cooling mode of the ground source heat pump operation. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Maračić, Bojan (2015) Dizalice topline tlo-voda za grijanje stambene zgrade. = Groud source heat pump for heating of residential building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Marciuš, Doria (2017) Analiza eksperimentalno dobivenih rezultata rada sunčane elektrane snage 960 W. = Analysis of achieved operating experimemntal data of 960 W solar power plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Đukić, Ankica.

Marin, Luka (2018) Proračun tunela za zamrzavanje ribe. = Deep freezing tunnel for fish freezing. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Marinić, Robert (2015) Projekt skladištenja duboko smrznutog mesa. = Design of a refrigeration system for storage of frozen meat. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grozdek, Marino.

Markoč, Mislav (2019) Isplativost pametnih mjera iz područja energetike u okviru koncepta pametnih gradova. = Profitability of smart energy measures within the framework of the smart city concept. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Markučič, Vedrana (2015) Istraživanje otpora potopljenog dijela jedrilice klase Optimist. = Research of sail-boat class Optimist hull resistance. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Šavar, Mario.

Martinjak, Matija (2016) Numerička simulacija sustava za selektivnu katalitičku redukciju. = Numerical simulation of Selective Catalytic Reduction (SCR) system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Vujanović, Milan.

Maršić, Ivan (2016) Ispitivanje temperaturnih gradijenata mjeriteljskim pećima. = Testing of temperature gradients in metrology furnaces. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

Maršić, Ivan (2017) Projekt sustava grijanja i ventilacije zatvorenog bazena. = Design of heating and ventilation system for indoor swimming pool. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Mastelić, Ante (2018) Tehnoekonomska analiza grijanja stambenog prostora u Dalmaciji. = Technoeconomic analysis of living space heating in Dalmatia. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

Matak, Nikola (2015) Zajednički Akcijski plan energetski održivog razvitka za općine otoka Korčule prema opciji 2 Sporazuma gradonačelnika. = Joint Sustainable energy action plan for municipalities of the Korcula island according to the option 2 of Covenant of Mayors. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Matas, Ivan (2017) Projekt sustava za umjeravanje mjerila tlaka s automatskom regulacijom. = Design of pressure calibration system with automatic regulation. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Matija, Đuksi (2018) Usporedba rezultata ispitivanja mjerila toplinske energije provedenih pomoću dvaju neovisnih mjernih sustava. = Comparsion of heat-meters testing results performed using two independent mesurement systems. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka and Šestan, Danijel.

Matić, Antonio (2018) Grijanje zatvorenih terasa ugostiteljskih objekata korištenjem toplinske pumpe. = Heating of closed terraces of coffee bars using a heat pump. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

Matić, Zvonimir (2015) Dizalica topline u sustavu podnog grijanja. = Heat pump in the underfloor heating system. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galović, Antun.

Matić, Zvonimir (2016) Kaskadne dizalice topline u industriji. = Cascade heat pumps in industry. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Matoković, Matko (2018) Projekt rashladnog sustava za hlađenje visokoregalnih skladišta. = Project of a refrigeration system for cold rooms with pallet racking. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Mikulaj, Petar (2015) Mjerenje protočne količine oštrom prigušnicom. = Determination of fluid flow by orrifice plate measuring device. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Miše, Dino (2019) Utjecaj karakteristika vjetra na prirodnu ventilaciju zgrada. = Effects of wind characteristics on natural ventilation of buildings. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozmar, Hrvoje and Meile, Walter.

Molnar, Mineo (2018) Usporedba odziva momenta Ottovih motora koji primjenjuju različite vrste nabijanja. = Comparison of load response of SI engines that use various supercharging methods. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Mustać, Marin (2016) Međulaboratorijska usporedba u području mjerenja tlaka od 0 do 1,5 MPa. = Interlaboratory comparison in the pressure measurement range from 0 up to 1,5 MPa. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Musulin, Nemanja (2019) Tehno-ekonomska analiza sustava gospodarenja otpadnom ambalažom putem povratne naknade u RH. = Techno-economic analysis of deposit-based packaging waste management system in the Republic of Croatia. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schneider, Daniel Rolph.

O

Obućina, Matej (2015) Projekt klimatizacije poliklinike za rehabilitaciju. = Design of air-conditioning system for polyclinic for rehabilitation. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

P

Pajić, Marin (2017) Tehnološko-ekonomska analiza mogućnosti primjene solarnih rashladnih sustava na području Jadrana. = Techno-economic analysis on applicability of solar cooling systems in Adriatic region. Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Pale, Viktor (2016) Implementacija zahtjeva iz regulative EU na sustave grijanja, ventilacije i klimatizacije u Republici Hrvatskoj. = Implementation requirements from EU legislation on hvac systems in Republic of Croatia. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Pavičević, Matija (2016) Primjena toplinskog spremnika za povećanje učinkovitosti i isplativosti pogona postrojenja u sklopu centraliziranih toplinskih sustava. = Utilization of heat storage for the increase of the efficiency and economic viability of district heating. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Pavlinek, Luka (2015) Sadašnje stanje i nadolazeći trendovi tržišta električne energije u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije. = Current state and future trends of electricity markets in Croatia with special emphasis on renewable energy sources. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Pavlinek, Luka (2017) Tehno-ekonomska analiza integracije obnovljivih izvora energije i sektora transporta u energetsku mrežu otoka. = Techno-economic analysis of the integration of renewable energy sources and the transport sector in the energy network of island systems. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Petković, Kristina (2018) Projekt sustava za umjeravanje mjerila negativnog tlaka. = Design of calibration system in the negative pressure range. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Pfeifer, Antun (2015) Analiza potencijala proizvodnje biomase iz brzorastućih nasada s neobrađenih poljoprivrednih zemljišta za korištenje u energetskim postrojenjima u Republici Hrvatskoj. = Analysis of biomass production potential from short rotation crops on unused agriculture land for use in biomass power plants in Croatia. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Piljek, Denis (2015) Projekt rashladnog postrojenja za hlađenje proizvodnog pogona tvornice obuće. = Design of cooling system for air conditioning of shoes factory. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grozdek, Marino.

Piljić, Vedran (2015) Projektno rješenje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije supermarketa. = Design solution of heating,cooling and ventilation system for supermarket. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Pizzignacco, Fabio (2019) Numerička analiza rada hidrauličkog sustava toplovodnog grijanja. = Numerical analysis of hot water heating hydraulic system operation. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

Pizzignacco, Fabio (2017) Projekt sustava grijanja i hlađenja stambene zgrade. = Design of heating and cooling system for residential building. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

Plevnik, Andrej (2015) Bioenergana u prehrambenoj industriji. = Bioenergy plant in food processing industry. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Pokas, Josip (2017) Konstrukcija uređaja za uparivanje soka rajčice. = Design of tomato juice evaporator. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Polarecki, Matija (2015) Eksergijska analiza istosmjernih i protusmjernih rekuperatora. = Exergy analysis of parallel and counter flow recuperative heat exchangers. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galović, Antun.

Polarecki, Matija (2017) Termodinamička analiza energetskog dijela rafinerijskog postrojenja. = Thermodynamic analysis of refinery energy part. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schneider, Daniel Rolph.

Popijač, Mario (2016) Energetsko planiranje održivih kvartova u pametnim gradovima. = Energy planning of sustainable districts in the smart cities. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Prajdić, Slaven (2016) Analiza toplinskih tokova između susjednih stanova u višestambenoj građevini. = Analysis of heat between neighboring apartments in a residental building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

Primer, Niko (2017) Malo solarno ORC postrojenje. = Small solar ORC plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Pušić, Tin (2017) Tehno-ekonomska analiza implementacije malog obnovljivog centraliziranog toplinskog sustava u gradu Ozlju. = Techno-economic analysis of the implementation of a small renewable district heating system in the city of Ozalj. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

R

Radić, Mateja (2015) Matematički model Medupi elektrane, Južnoafrička Republika. = Mathematical model uf Medupi power plant, South Africa. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

Rajaković, Zoran (2016) Matematički model Bloka K u TE-TO Zagreb. = Mathematical model of unit K of power plant "TE-TO Zagreb". Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

Rak, Marcelo (2018) Vodom hlađeni kondenzator. = Water Cooled Condenser. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Ratković, Emil (2018) Strategije pokretanja ORC postrojenja. = Start-up strategies of ORC plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Rašidkadić, Dino (2018) Sustav za ispitivanje vlage filca u papirnoj industriji. = Felt moisture testing system in a papermaking machine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Markučič, Damir.

Rogulj, Mislav (2019) Rekonstrukcija postojećih evaporativnih kondenzatora industrijskog rashladnog postrojenja. = Reconstruction of current evaporative condensers in industrial refrigeration system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Rogulj, Mislav (2017) Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uređaju za potrebe hlađenja na temperature više od 0 °C. = Retrofitting of a R-404A condensing unit to a fluorinated medium GWP refrigerant for a medium temperature commercial application. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grozdek, Marino.

Rohlik, Petar (2016) Koncept iskorištavanja biootpada za proizvodnju biometana. = Biowaste utilization for biomethane production. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Rohlik, Petar (2015) Mikro hidroelektrana. = Micro hydropower plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Guzović, Zvonimir.

S

Stanić, Tomislav (2017) Matematički model sustava ukapljenog naftnog plina u automobilu. = Mathematical model of liquid petroleum gas automobile system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

Stanić, Tomislav (2015) Optimiranje plinskoturbinskog kružnog ciklusa. = Optimization of gas turbine cycle. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Bogdan, Željko.

Stanković, Stefan (2015) Proizvodnja kapljevitih goriva iz ugljena. = The production of liquid fuels from coal. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ljubas, Davor.

Stančin, Hrvoje (2016) Analiza potrošnje i proizvodnje energije prema Akcijskom planu učinkovitog gospodarenja energijom Općine Mljet. = Analysis of energy demand and supply according to the Sustainable energy action plan of the Mljet Municipality. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Stančin, Hrvoje (2018) Utvrđivanje sastava te primjena optimalnih metoda analize uzorka. = Samples property identification and study methodology of samples analysis. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Vysoka Škola Banska- Technicka Univerzita Ostrava. Mentor: Duić, Neven and Juchelková, Dagmar.

Stipeljković, Matej (2019) Projekt sustava grijanja, hlađenja i ventilacije hotela. = Design of heating, cooling and ventilation system for a hotel building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

Stipić, Marija (2018) Validacija modela predviđanja detonantnog izgaranja uz povišene udjele povratnih ispušnih plinova (EGR). = Validation of model for predicting knock in cases with increased levels of exhaust gas recirculation (EGR). Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Stjelja, Davor (2016) Napredna metoda energijske analize za optimalno rješenje pri obnovi zgrada. = Advanced energy analysis method for optimal building retrofit design. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Stošić, Jakov (2015) Umjeravanje masa nestandardnih tijela. = Calibration of non-standard mass. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Stošić, Jure (2015) Rashladne komore za hlađenje ribe. = Fish cold stores. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Stošić, Jure (2017) Sustav daljinskog hlađenja u blizini lokacija EL-TO i TE-TO u Gradu Zagrebu. = Distric Cooling system in vicinity of EL-TO and TE-TO in the City of Zagreb. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grozdek, Marino.

Strapajević, Zvonimir (2017) Međulaboratorijska usporedba rezultata umjeravanja pretvornika tlaka koji koriste ulje kao radni medij. = Interlaboratory comparison of calibration results for pressure transducer using oil as transmitting medium. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Stunjek, Goran (2017) Pogon solarne termoelektrane s različitim toplinskim spremnicima. = Solar thermal power plant operation with different heat storages. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Stunjek, Goran (2019) Primjena Dispa-SET modela na analizu spone vodnih i elektroenergetskih sustava u zemljama Zapadnog Balkana i susjedstva. = Applying the Dispa-SET model to the analysis of the water-power nexus in the Western Balkan and neighbouring countries. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Sučić, Matija (2019) Analiza uklapanja električnih bojlera u centralni toplinski sustav. = Analysis of implementing Electric Boilers in the District Heating System. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

T

Tatomir, Niko (2015) Izračun sile otpora i uzgona aero - profila. = Aerofoil lift and drag calculation. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Šavar, Mario.

Tomašević, Matija (2017) Proračun kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu. = Calculation of the cogeneration plant on woody biomass. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schneider, Daniel Rolph.

Tomašić, Miro (2019) Analiza rada malog kriogenog postrojenja za separaciju zraka. = Analysis of small cryogenic air separation plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ferdelji, Nenad.

Tomić, Ivan (2015) Energijsko - eksergijska analiza pripreme vlažnog zraka. = Energy and exergy analysis of moist air processes. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galović, Antun.

Tomić, Ivan (2017) Primjena modela DispaSET na elektroenergetski sustav zemalja Zapadnog Balkana. = Applying the DispaSET model on the Western Balkans power systems. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Duić, Neven.

Tomorad, Jura (2017) Eksperimentalno-numerička analiza toplinske ugodnosti kod korištenja podnih konvektora. = Experimental and numerical analysis of the thermal comfort using the floor standing convector. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Topić, Marko (2017) Projekt sustava grijanja, hlađenja i ventilacije uredske zgrade. = Design of heating, cooling and ventilation system for office building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Topić, Slavko (2015) Kinetička vodna turbina za malu hidroelektranu. = Kinetic water turbine for small hydropower plant. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Guzović, Zvonimir and Tuković, Željko.

Tremac, Filip (2015) Simulacija rada solarnog toplovodnog sustava u obiteljskoj kući. = Simulation of solar hot water system work in a family house. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Tremac, Filip (2016) Utjecaj svojstava toplinskih spremnika na sezonsku učinkovitost geotermalne dizalice topline. = Influence of heat source/sink properties on seasonal efficiency of the ground coupled heat pumps. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir and Boban, Luka.

Tunuković, Vedran (2018) Projekt grijanja, hlađenja i ventilacije obiteljske kuće s bazenom. = Design of heating and ventilation system for a family house. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

V

Varga, Josip (2016) Sunčani fotonaponski sustavi integrirani u pročelje poslovne zgrade. = Service building integrated solar photovoltaic systems. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Vidović, Matko (2016) Projekt grijanja poslovne zgrade sustavom s dizalicom topline. = Design of commercial building heating system with heat pump. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

Vidović, Matko (2018) Projekt rashladnog postrojenja zatvorenog klizališta. = Design of an ice rink refrigeration system. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grozdek, Marino.

Vidović, Vladimir (2017) Procjena mjerne nesigurnosti umjeravanja mjerila tlaka. = Estimation of measurment uncertainties for pressure gauges calibration results. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Vinceković, Luka (2016) Analiza proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj. = Analysis of electricity production from the solar power plants in Republic of Croatia. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Višak, Tomica (2017) Optimizacija cijevnih mreža za uzorkovanje zraka u sustavu detekcije dima. = Optimization of pipe network in aspirating smoke detector. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Virag, Zdravko.

Voda, Marta (2019) Kvantitativna analiza procesa skrućivanja vode Neumannovom metodom. = Quantitative analysis of water freezing process using Neumann's method. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galović, Antun.

Vranjić, Nikola (2015) Numerička analiza strujanja fluida i prijelaza topline u ispušnom kućištu plinske turbine. = Numerical analysis of fluid flow and heat transfer in the gas turbine exhaust housing. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Tuković, Željko and Guzović, Zvonimir.

Vrbanec, Vedran (2017) Ispitivanje i analiza toplinskih karakteristika podnog konvektora. = Testing and analysis of trench convector thermal characteristics. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dović, Damir.

Vrbanec, Vedran (2018) Projekt sustava grijanja, hlađenja i ventilacije upravne zgrade. = Design of heating, cooling and ventilation system for administrative building. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

Vrdoljak-Colo, Roko (2017) Projekt sustava klimatizacije trgovine. = Design of air-conditioning system for department store. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Vuger, Petar Krešimir (2016) Mjerenja na solarnoj dizalici topline. = Performance measurement of solar heat pump. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Soldo, Vladimir.

Vukasović, Vid (2017) Projekt sustava grijanja i ventilacije stambene zgrade. = Design of heating and ventilation system for residential building. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Smoljan, Darko.

Vukmirović, Luka (2017) Projekt sustava za mjerenja protočne količine oštrom prigušnicom. = Design of fluid flow measurement system with orifice plate. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Vukmirović, Luka (2015) Projekt sustava za umjeravanje atmosferskog tlaka. = Atmospheric pressure calibration system design. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Vukša, Toni (2018) Integracija toplinskog spremnika u kombi kogeneracijsko postrojenje. = Integration of heat storage tank into combined cogeneration power plant. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Čehil, Mislav.

W

Wolff, Daniel (2015) Numerička analiza toplinskih naprezanja u kućištu plinske mikroturbine. = Numerical analysis of thermal stresses in gas microturbine housing. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Tuković, Željko.

Z

Zadrija, Josip (2016) Zahtjevi iz regulative EU na sustave GVK i njihova implementacija u Hrvatskoj. = Requirements from EU legislation on HVAC systems and their implementation in Croatia. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Zajec, Darko (2015) Komparativna analiza različitih sustava gospodarenja komunalnim otpadom primjenom tehno-ekonomskih i LCA alata. = Comparative analysis of different municipal waste management systems using techno-economic and LCA tools. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Dobrović, Slaven.

Zanchi, Vedran (2016) Energijsko - eksergijski proračun zagrijača i ovlaživača zraka. = Energy - exergy calculation of air heater and humidifier. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galović, Antun.

Ć

Ćalušić, Luka (2015) Međulaboratorijska usporedba rezultata umjeravanja mjerila tlaka do 1400 bar. = Interlaboratory comparison of pressure gauges calibration results up to 1400 bar. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Č

Čavar, David (2017) Mogućnosti neto mjerenja i isplativost integriranih PV sustava u kućanstvima u Hrvatskoj. = Net metering possibilities and profitability of househodl integrated PV systems in Croatia. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Čavar, David (2019) Optimalno vođenje pogonskih parametara toplinske podstanice. = Optimal control of heat substation operating parameters. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Čavar, Marko (2015) Mogućnost izgradnje reverzibilne hidroelektrane na Perućkom jezeru. = A possiblity for construction of reversible hydro power plant at the Peruca lake. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krajačić, Goran.

Đ

Đujić, Jadran (2019) Procjena rizika u umjernom laboratoriju. = Risk assessment in calibration laboratory. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grgec Bermanec, Lovorka.

Đuksi, Matija (2017) Projekt grijanja stambene zgrade sustavom daljinskog grijanja. = Design of district heating system for residential building. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Đuranović, Matej (2016) Energijsko-eksergijski proračun peći na pelete. = Energy-exergy calculation of a pellet stove. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galović, Antun.

Đuranović, Matej (2018) Rektifikacijski uređaj za kontinuiranu destilaciju etanola. = Rectification plant for continuous distillation of ethanol. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ferdelji, Nenad.

Đurasević, Sanijo (2016) Progrijavanje troslojne ravne stijenke. = Heating of three - layer flat wall. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Boras, Ivanka.

Đurković, Aleksandar (2015) Analiza sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i SZ Hrvatske s termičkom obradom otpada. = Analysis of the waste management system in Zagreb and NW region of Croatia with thermal treatment of waste. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Schneider, Daniel Rolph.

Š

Šimić, Ivan (2015) Razvoj modela za predviđanje toplinskog odziva zgrade. = Development of a model for building's thermal response prediction. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Balen, Igor.

Škrapić, Filip (2016) Dinamika i regulacija procesa otplinjavanja. = Deaeration process dynamics and control. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Škrapić, Filip (2018) Održivi scenariji pogona fleksibilne termoelektrane. = Viable operating regimes of flexible thermal power plant. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lončar, Dražen.

Šojat, Borna (2017) Razvoj automatiziranog procesa optimizacije profila turbinskih lopatica. = Development of an automated process for turbine blade optimisation. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jasak, Hrvoje.

Šutalo, Filip (2017) Ispitivanje inačica poboljšanih funkcija zida u simulaciji turbulentnog strujanja. = Evaluation of variants of enhanced wall treatment wall function in turbulent flow simulations. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jasak, Hrvoje.

Ž

Žiher, Ante (2016) Analiza prikladnosti različitih vrsta ogrjevnog drva u obliku drvne sječke kao goriva za male i srednje kotlove. = Analysis of the suitability of different firewood species in the form of wood chips as a fuel for small and medium boilers. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ljubas, Davor.

Živković, Dario (2016) Simulacija promjene opterećenja Francisove hidrauličke turbine. = Simulation of Francis hydraulic turbine load variation. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Tuković, Željko.

Županić, Doris (2015) Zaštita od korozije priobalnih vjetroelektrana. = Corrosion protection of onshore windmills. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alar, Vesna.

Žužul, Josip (2017) Numerički proračun performansi rotora NASA 67. = Numerical evaluation of the performance curve for the NASA Rotor 67. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jasak, Hrvoje.

Žužul, Josip (2015) Obodna pumpa. = Regenerative pump. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Tuković, Željko.

This list was generated on Sun Feb 25 05:27:54 2024 CET.