Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 58.

Thesis

Šestan, Toni (2019) Laboratorijski postav s paralelnom kinematskom strukturom. = Laboratory setting with parallel kinematics structure. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Martinović, Antun (2019) Naprava za stezanje kutijastih obradaka. = Clamping device for box-shape workpieces. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Princip, Ivan (2019) Posmični prigon za laboratorijski postav. = Feed drive for laboratory setting. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Tušek, Darko (2019) Projektiranje tokarilice za obradu drva. = Design of woodworking lathe. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Grgec, Karlo (2018) Projektiranje kolica za odlaganje reznog alata. = Design of the trolley for disposal of cutting tools. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Katić, Katarina (2018) Proračun prigona glavnog gibanja vertikalnog obradnog centra. = Calculation of main drive of vertical machining center. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Mance, Mario (2018) Mogućnosti poboljšanja karakteristika sklopova obradnih strojeva. = Possibilities of improving characteristics of machine tools modules. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Polak, Matej (2018) Projektiranje okretno nagibnog stola glodalice. = Design of a tilting table for milling machine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Kocelj, Mato (2017) Projektiranje sustava za automatsku izmjenu alata. = Designing a system for automatic tool change. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Miklaužić, Ivan (2017) Projektiranje naprave za oštrenje svrdala. = Design of device for drills sharpening. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Sokele, Dunja (2017) Automatizacija normiranja izrade prirubnica. = Automation of standardisation of flanges manufacturing. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Žižak, Tea (2017) Dizajniranje i obrada drške ručne bušilice. = Design and machining of the handle for hand drill. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Antolic, Darko (2017) Hibridni alatni strojevi. = Hybrid machine tools. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Šeper, Vedran (2017) Izrada rotora vijčano ekscentrične pumpe. = Rotor machining of the screw eccentric pump. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Hrdelja, Tomislav (2017) Postupci dubokog bušenja. = Deep drilling processes. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Župan, Luka (2017) Primjena rashladnih sredstava kod obrade odvajanjem čestica. = Application of cutting fluids in material removal processes. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Dabro, Ante (2016) Prilagodba robota za glodaći ispitni postav. = Robot adaptation for milling testbed. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Pavić, Lorenco (2016) Projektiranje kalupa za izradu boca. = Mould design for bottle making. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Sumpor, Martin (2016) Tehnologija izrade dijelova transportnog modula. = Machining technology of components for transport module. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Skendrović, Viktorija (2015) Projektiranje i konstruiranje samoposlužnog uređaja. = Design and construction of vending machine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Poljak, Božo (2015) Konstrukcija CNC glodalice za obradu drva. = Design of CNC wood milling machine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Mlinarić, Marko (2015) Konstrukcija 4-osne NU glodalice za obradu polimernih pjena. = Construction of 4-axis CNC milling machine for machining of polymer foams. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Plavec, Stjepan (2015) Konstrukcija i izrada steznog alaza za prstenaste izradke. = Construction and production of clamping tools for ringed workpieces. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Šimpović, Ilija (2015) Postupci izrade navoja. = Methods for thread making. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Fumić, Ivan (2015) Suvremeni rezni alati za obradu provrta. = Modern cutting tools for making holes. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Skendrović, Viktorija (2014) Zaštitno kućište uređaja za izradu ortopedskih uložaka. = Protective housing of the device for manufacturing orthopedic insoles. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Mandir, Mario (2014) Abrazivni vodeni mlaz u obradi nehomogenih materijala. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Vuglač, Tomislav (2014) Metode poboljšanja karakteristika modernih numeričkih upravljanih alatnih strojeva. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Hršak, Elvis (2013) Alatni strojevi za brušenje. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Babić, Dario (2013) Alatni strojevi za visokobrzinsku obradu. = Machine tools for high speed machining. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Olivari, Luka (2013) Automatska izmjena obradaka paletnim sustavom. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Dijanić, Josip (2013) Moderni postupci brušenja. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Dananić, Mario (2013) Primjena hidrauličkih cilindara u gradnji alatnih strojeva. = Application of hydraulic cylinders in machine tools design. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Blažević, Nikola (2013) Proračun prigona vertikalnog obradnog centra. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Obrovac, Matej (2013) Suvremeni postupci glodanja. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Budimir, Marko (2013) Višeosni glodaći obradni centri. = Multi-axis milling machining centers. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Rinkovec, Alan (2012) Proračun glavnog prigona vertikalnog obradnog centra. = Calculation of main drive of vertical machining center. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Uremović, Milan (2012) Automatska izmjena alata na alatnim strojevima. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Klaić, Miho (2012) Konstrukcija glodačeg obradnog centra za obradu kamena. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Šimonek, Filip (2012) Postupci piljenja. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Jaklenec, Tomislav (2012) Retrofiting troosne glodalice u višeosni alatni stroj. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Bračun, Vedran (2011) Izrada noževa za strojno rezanje mesa. = Machining of knives for meat cutting machine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Jaklenec, Tomislav (2011) Alatni strojevi za izradu provrta. = Hole making machine tools. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Pacadi, Jurica (2011) Motorvreteno. = Motorspindle. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Klaić, Miho (2011) Prijenosni stroj za graviranje kamena. = Portable stone carving machine. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Pinđak, Mario (2011) Sustav za brzu izradu prototipova selektivnim laserskim srašćivanjem. = Rapid prototyping system by selective laser sintering. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Ptić, Danijel (2010) Obradni sustavi s automatskom izmjenom alata. = Manufacturing systems with automatic tool change. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Golubić, Vedran (2010) Stroj za glodanje i savijanje kompozitnih ploča. = Machine for milling and bending of composite plates. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Buljubašić, Hrvoje (2009) Obrada abrazivnim vodenim mlazom. = Abrasive water jet machining. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Levatić, Robert (2009) Testiranje naprave za mjerenje sila rezanja na tokarskom obradnom centru. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Benger, Bruno (2009) Mogućnosti obrade u Laboratoriju za alatne strojeve. = Machining capabilities in the Machine tools laboratory. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Čmarec, Tomislav (2009) Prigoni suvremenih obradnih sustava. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Ptić, Danijel (2009) Dinamometar za mjerenje sila rezanja. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Kolman, Tomislav (2009) Granična proizvodnost kod postupka dubokog brušenja. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Tanasić, Predrag (2009) Tehnologije izrade vijaka. = Master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Vidaković, Mato (2009) Višenamjenski alatni strojevi. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Zubatović, Ivica (2008) Obrada otvrdnutih materijala. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

Trstenjak, Siniša (2008) Geometrijska točnost alatnih strojeva. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ciglar, Damir.

This list was generated on Wed Feb 28 01:10:26 2024 CET.