Items where Year is 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Č | Š
Number of items: 36.

A

Aljinović, Andrijano (1998) Programska podrška za predviđanje hidrodinamičkih značajki brzih brodova. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Werner, Andreja.

B

Barle, Jani (1998) Prilog pouzdanosti određivanja zaostalih naprezanja zabušivanjem. = Contribution to reliability of determining the residual stresses using hole drilling. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Jecić, Stjepan.

Bašić, Hazim (1998) Prilog analizi utjecajnih čimbenika na veličinu deformacijske sile kod protusmjernog istiskivanja aluminija. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Povrzanović, Aleksandar.

Begović, Ermina (1998) Hidromehanički modul u višekriterijskom projektnom modelu brzih brodova. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grubišić, Izvor.

Blažičević, Nenad (1998) Sinteza regulacijskih algoritama za vođenje okretnog granika. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Novaković, Branko.

Boras, Ivanka (1998) Prilog određivanju greške u materijalu primjenom termografske i numeričke metode. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Galović, Antun.

Bošnjak, Miljenko (1998) Utvrđivanje tehničko-tehnoloških mogućnosti racionalnog korištenja i održavanja vučnih sredstava pružnih vozila. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Božičević, Stjepan.

D

Dobrović, Slaven (1998) Tehnološke mogućnosti sniženja sadržaja organskih tvari u vodama nekih sjeverno Hrvatskih izvorišta. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ružinski, Nikola.

Duić, Neven (1998) Prilog matematičkom modeliranju izgaranja plinovitog goriva u ložištu generatora pare. = Contribution to Mathematical Modelling of Gaseous Fuel Combustion in the Steam Generator Furnace. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Bogdan, Željko.

F

Filipan, Veljko (1998) Hidrodinamičko modeliranje energetskog hidraulićkog tučka. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Brkić, Blago.

G

Grilec, Krešimir (1998) Otpornost na abrazijsko trošenje triboloških prevlaka. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Ivušić, Vinko.

Guzović, Zvonimir (1998) Ocjena upotrebljivosti postojećih korelacija za određivanje prijelaza topline kod toplinskih turbostrojeva. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Matijašević, Branimir.

K

Kasać, Josip (1998) Optimalno upravljanje nelinearnim sustavima primjenom neuronskih mreža. = Optimal Control of Nonlinear Systems Using Neural Networks. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Novaković, Branko.

Kekez, Aleksandar (1998) Sinteza upravljanja fleksibilnim robotom s neizrazito-logičkim regulatorom. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Novaković, Branko.

Kožuh, Zoran (1998) Utjecaj eksploatacijskih uvjeta na čvrstoću lijepljenih spojeva. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kralj, Slobodan.

L

Lisjak, Dragutin (1998) Razvoj ekspertnog sustava za rješavanje problema abrazijskog trošenja. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Filetin, Tomislav.

M

Maglić, Leon (1998) Umjeravanje mjerila u proizvodnom sustavu. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Mudronja, Vedran.

Markić, Ante (1998) Doprinos organizaciji sustava kvalitete. = Contribution organization of quality system. Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Oluić, Čedomir.

Markučič, Damir (1998) Razvoj metodologije ultrazvučne kontrole podvodnih konstrukcija. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krstelj, Vjera.

Mihaljević, Ivica (1998) Analiza nestacionarnih režima rada u vrelovodnim mrežama. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Doliner, Zdravko.

Mrčela, Tomislav (1998) Prilog istrazivanju gubitaka snage kod puznih prijenosnika. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Opalić, Milan.

Mustapić, Nenad (1998) Analiza i projektiranje mreža izmjenjivača topline pomoću metoda matematičkog optimiranja. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Švaić, Srećko.

Mustedanagić, Zijad (1998) Primjena metoda grupne tehnologije u maloserijskoj proizvodnji. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Šurina, Tugomir.

N

Novaković, Branko and Majetić, Dubravko and Široki, Mladen (1998) Umjetne neuronske mreže. = Artificial neural networks. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, -. ISBN 953-6313-17-0

P

Pavić, Branimir (1998) Istraživanje oštećenja elemenata sfernih (kardanovih) zglobova s valjnim ležajnim elementima. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Horvat, Zvonimir.

Piršić, Tonči (1998) Procjena vijeka trajanja aluminijskih zavarenih spojeva izloženih spektru opterećenja. = Fatigue Life Prediction of Welded Joints Subjected to Spectrum of Loading. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alfirević, Ivo.

Postružin, Željko (1998) Razvoj sustava za ispitivanje, metodama bez razaranja, reaktorske kape nuklearnih WER elektrana. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Krstelj, Vjera.

R

Ruševljan, Miroslav (1998) Ispitivanje utjecajnih parametara na hlađenje kapljevinom ili suspenzijom toplinski visoko opterećene površine čvrste stijenke. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Koharić, Vladimir.

S

Slapničar, Vedran (1998) Odnos pregrađivanja i sigurnosti Ro-Ro brodova. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Grubišić, Izvor.

Slavica, Željko (1998) Numerička analiza strujanja u kotlovskom plameniku primjenom ortogonalne krivocrtne mreže. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Martinis, Vinko.

T

Tonković, Zdenko (1998) Izvod konačnog elementa za analizu elastoplastičnog ponašanja ljuskastih konstrukcija. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Heidl, Ivan.

V

Vnučec, Zdravko (1998) Doprinos kriterijima čvrstoće složenih ortotropnih materijala. = Contribution to strength theories of the laminated composite orthotropic materials. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alfirević, Ivo.

Č

Čala, Ivo (1998) Prilog istraživanju elemenata organizacijske structure održavanja strojarske opreme. = Contribution to the study of machine equipment maintenance organisation. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Šakić, Nikola.

Čohodar, Maida (1998) Prilog unapređenju rada robotskog sustava RV-M1 razvojem softverske potpore. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Crneković, Mladen.

Š

Šarić, Đuro (1998) Utjecaj grijanja na sklonost austenitnog čelika jamičastoj koroziji. = Scientific master's thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Esih, Ivan.

Šomođi, Željko (1998) Prilog numeričkoj elasto-plastičnoj analizi elemenata konstrukcija. = Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Alfirević, Ivo.

This list was generated on Thu Feb 22 00:06:04 2024 CET.