Oblikovanje i praćenje uspješnosti izvršenja posla

Božović, Igor (2013) Oblikovanje i praćenje uspješnosti izvršenja posla. = Job design and work performance monitoring. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

[img] Text
21_11_2013_Bozovic_Igor-Diplomski_rad.pdf
Restricted to Repository staff only Jezik dokumenta:Croatian

Download (3MB)

Abstract (Croatian)

U radu je obrađena tema ljudskih potencijala. Ljudski potencijali su osnovica na kojoj se gradi strategija poduzeća, a svi resursi kao strojevi, sirovine i kapital, ciljevi kao proizvodnost i zadovoljavanje potrošača dolaze od ljudi i na temelju njihova djelovanja. Pod pojmom ljudski potencijali podrazumijeva se kombinacija različitih ljudskih osobina: znanje, vještina, iskustvo, motivacija i sposobnost djelatnika te poslovna kultura, ljudski odnos i suradnja s poslovnim partnerima. Upravljanje ljudskim potencijalima se neprestano mijenja i unapređuje čime se napuštaju tradicionalni modeli upravljanja, ustupajući mjesto suvremenijim, fleksibilnijim, praktičnijim i humanijim formama upravljanja koje karakterizira humanizacija proizvodnih odnosa iskazana kroz veću motivaciju, zadovoljstvo i adekvatno stimuliranje. Isto tako pokazana je važnost oblikovanja rada. Dobro oblikovanje rada povećava vrijednost na poziciji organizacije, angažira radnika i smanjuje individualne i organizacijske rizike. To dovodi do veće organizacijske učinkovitosti i djelotvornosti i boljih rezultata kod zaposlenika. Analiza pokreta je istraživanje pojedinačnih ljudskih pokreta koje se koriste kako bi se obavio zadatak. Svrha analize pokreta je osigurati da posao ne uključuje bilo kakvo nepotrebno kretanje ili pokrete radnika, te pokazati koliko je pokreta dovoljno kako bi se osiguralo da se posao provede na najučinkovitiji mogući način. Mjerenje rada odnosi se na procjenu standardnog vremena, to je vrijeme dozvoljeno za obavljanje jednog dijela posla sa zadanom metodom. To vrijeme uzeto je od prosječno iskusnog radnika za posao s odredbama za kašnjenje na kojima radnik nema kontrolu. Postoji nekoliko tehnika koje se koriste za procjenu standardnog vremena u industriji. To uključuje iskustvenu analizu, vremensku analizu, uzorkovanje rada i unaprijed određeno vrijeme. Kao realni primjer iz prakse, u poduzeću Coca-Cola HBC Hrvatska proveden je postupak analize vremena. Dogovoreno je da se napravi analiza, te da se vidi što se da napraviti kako bi se standardizirao posao jednog voditelja smjene, te koliko on za vrijeme jedne smjene efikasno koristi vrijeme.

Abstract

Human resources are the basis on which to build the company's strategy, and all resources like machinery, raw materials and capital, goals as productivity and consumer satisfaction come from people on the basis of their action. The term human resources involve the combination of different human qualities: knowledge, skills, experience, motivation and ability of employees and business culture, human relations and cooperation with business partners. Human Resources Management is constantly changing and improving thereby abandoning traditional management models, giving way to more modern, flexible, practical and humane forms of governance characterized by humanization of production relations expressed through greater motivation, job satisfaction and adequate stimulation. Good job design increases the value of the position of the organization, engage employees and reduce individual and organizational risks. This leads to greater organizational effectiveness and efficiency and better results with employees. Motion study research of individual human movement is used to get work done. The purpose of the motion study is to ensure that work does not include any unnecessary movement or movements of workers, and to show how many movement is enough to ensure that the work is carried out in the most efficient manner possible. Time study relating to the assessment of the standard of the time, the time allowed for the performance of one part of work with the default method. This time is taken from an average of experienced workers for a job with the provisions for the delay in which the worker has no control. There are several techniques used to estimate the standard time in the industry. This includes historical experience, time studies, work sampling and predetermined time standards. In the company Coca-Cola HBC Croatia was carried out the time study. It was agreed that the analysis is made, and to see what can be done to standardize the business of a shift manager, and how he is effectively using time during a shift.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: ljudski potencijali; oblikovanje rada; mjerenje rada; vremenska analiza
Keywords (Croatian): human resources, job design, work measurement, time study, efficiency
Divisions: 700 Department of Industrial Engineering > 720 Chair of Production Control
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 12:50
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/2521

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata