Projektiranje sustava upravljanja kvalitetom laboratorija za ispitivanje mjerila toplinske energije

Josić, Juraj (2013) Projektiranje sustava upravljanja kvalitetom laboratorija za ispitivanje mjerila toplinske energije. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Zvizdić, Davor.

[img]
Preview
Text
21_11_2013_Juraj_Josic_Diplomski_Rad_Projektiranje_sustava_upravljanja_kvalitetom_laboratorija_za_ispitivanje_mjerila_toplinske_ene.pdf Jezik dokumenta:Croatian

Download (3MB) | Preview

Abstract (Croatian)

U diplomskom radu razrađuje se postupak ispitivanja mjerila toplinske energije zahtjeva te uspostavljanje sustava kvalitete prema ISO 17020 normi. Mjerila toplinske energije su uređaji koji mjere količinu toplinske energije, koju nosioc topline (najčešće voda), preuzme ili prenese u krugu za izmjenu topline, i istu prikazuju u zakonskim jedinicama. U uvodnom poglavlju navedene su osnove što mjerila toplinske energije jesu i koji je njihov način rada. U drugom poglavlju navedena je postojeća zakonska ispitna regulativa, koju čine Hrvatske norme, koje normiraju ispitni postupak i definiraju što sve moraju ispuniti mjerila toplinske energije, Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije, te \Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila. Treće poglavlje donosi podjelu mjerila toplinske energije na: cjelovita, sastavljena i hibridna. \Nabrojani su i detaljno opisani podsklopovi sastavljenog mjerila (par mjerila temperature, mjerilo protoka i računska jedinica). Prikazane su njihove osnovne karakteristike i konstrukcijski zahtjevi. U četvrtom poglavlju su navedene definicije i terminologija koja se koristi u hrvatskim normama i ostaloj literaturi vezanoj uz mjerila toplinske energije i njihovo ispitivanje. Peto poglavlje definira ispitni postupak kod ovjeravanja mjerila toplinske energije, namjena kojega je osiguranje da mjerila toplinske energije koja se puštaju u pogon odgovaraju odobrenom uzorku i propisima, tj. da imaju propisana mjeriteljska svojstva unutar granica najvećih dopuštenih pogrešaka kao i da ispravno funkcioniraju. Sve odredbe ispitivanja kod prvog ovjeravanja primjenjuju se i pri ispitivanju kod ponovljenog ovjeravanja. šesto poglavlje govori o teoriji koja se nalazi iza određivanja mjerne nesigurnosti. U sedmom se poglavlju opisuje procedura ispitivanja mjerila toplinske energije na konkretnim mjernim linijama Laboratorija za toplinsku energije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Dan je i shematski prikaz mjernih linija, izračun mjerne nesigurnosti te prijedlozi umjernih listova. Osmo poglavlje sadrži osnovne zahtjeve na sustav kvalitete i glavne postupke za upravljanje kvalitetom prema normi HR\N E\N ISO/IEC 17020 gdje su obrađeni opći zahtjevi i postupci sa osvrtom na nepristranost i neovisnost te povjerljivost inspekcijskog tijela. Deveto poglavlje sadrži strukturne zahtjeve i postupke koji se osvrću na upravne zahtjeve inspekcijskog tijela. U desetom poglavlju se navode zahtjevi na resurse potrebne za optimalnu funkcionalnost inspekcijskog tijela koji uključuju zahtjeve na osoblje, uređaje i opremu i podugovaranje tj. Outsourcing. Jedanaesto poglavlje se bavi zahtjevima na proces inspekcije u kojem su detaljnije opisane metode i postupci inspekcije, rukovanje uzorcima i predmetima, prigovori, prizivi i žalbe, te pripadajuću procesi vezani za rješavanje problema. U dvanaestom poglavlju su navedeni zahtjevi na sustav upravljanja, potrebna dokumentacija i upravljanje istom. Trinaesto, pretposljednje poglavlje sadržava shemu i objašnjenje toka mjerila od krajnjeg potrošača do laboratorija u oba smjera. U posljednjem poglavlju u obliku zaključka je sumiran cijelokupni rad.

Item Type: Thesis (Master's thesis (Bologna))
Uncontrolled Keywords: Sustav kvalitete; mjerila toplinske energije; ispitivanje; ISO17020
Date Deposited: 22 Sep 2014 18:00
Last Modified: 16 Oct 2015 12:51
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/2555

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year

Nema podataka za dohvacanje citata