Numeričko modeliranje pukotina u polimernim materijalima

Skozrit, Ivica and Tonković, Zdenko (2010) Numeričko modeliranje pukotina u polimernim materijalima. = Numerical Modelling of Cracks in Polymeric Materials. In: Treći susret Hrvatskog društva za mehaniku, 18.06.2010, Osijek; Croatia.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=456204

Abstract (Croatian)

Povećana primjena polimera, posebno polietilena kao konstrukcijskog materijala, zahtijeva razvoj novih metoda za procjenu nosivosti komponenata izrađenih iz ovih materijala. Metode za analizu pukotina u metalima u novijoj literaturi primjenjuju se za modeliranje pukotina u polimerima [1]. Ovdje se procjena radnog vijeka komponente opterećene na puzanje zasniva na određivanju parametra mehanike loma C-integrala, koji je za razliku od J-integrala ovisan o vremenu. Za razliku od metala, procjena parametara mehanike loma i opterećenja plastičnog kolapsa polimernih komponenata u literaturi nije dovoljno istražena. Za to je potrebno što točnije numerički modelirati realno ponašanje materijala. Na temelju eksperimentalnih rezultata iz literature za polietilen srednje gustoće [2], izvedeni se numerički algoritmi za rješavanje konstitutivnih jednadžbi koji sprežu efekte nelinearne viskoelastičnosti, viskoplastičnosti i velikih deformacija. Algoritmi izvedeni na razini materijalne točke integracije konačnih elemenata implementirani su u korisničku rutinu CREEP programskog paketa ABAQUS [3]. Točnost i učinkovitost izvedenog algoritma provjerena je usporedbom s eksperimentalnim rezultatima iz literature [2], na primjeru osnosimetrične epruvete s potpunim obodnim zarezom pomoću koje je definiran konstitutivni model. Na osnovi numeričke analize debele polietilenske cijevi s vanjskom polueliptičkom pukotinom predložen je aproksimacijski izraz za određivanje C-integrala te su rezultati uspoređeni s dostupnim rješenjima iz literature.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords: metoda konačnih elemenata; polietilen; puzanje; C*-integral
Keywords (Croatian): finite element analysis; polyethylene; creep; C*-integral
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 210 Chair of Mechanics and Strength of Materials
Indexed in Web of Science: No
Indexed in Current Contents: No
Date Deposited: 19 Aug 2015 08:46
Last Modified: 01 Apr 2016 15:42
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/4689

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata