Utjecaj vlastite težine kućišta statora hidrogeneratora na veličinu unutarnjih sila i pomaka

Pustaić, Maja and Wolf, Hinko and Pustaić, Dragan (2013) Utjecaj vlastite težine kućišta statora hidrogeneratora na veličinu unutarnjih sila i pomaka. = Impact of Own Weight of Hidrogenerator Stator Housing on the Internal Forces and Displacements. In: 5. susret Hrvatskog društva za mehaniku, 06-07.06.2013., Donja Stubica, Hrvatska.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=632530

Abstract (Croatian)

U radu se razmatraju problemi čvrstoće i krutosti kućišta statora hidrogeneratora horizontalne izvedbe. Ta je analiza posebno važna i zanimljiva kod generatora čiji rotor, a onda i stator, imaju velike promjere (3 m i više). Važno je da kućište statora hidrogeneratora ima dovoljno veliku krutost kako pomaci pojedinih karakterističnih točaka statora ne bi bili preveliki i time promijenili geometriju statora, odnosno utjecali na promjenu zračnog raspora između rotora i statora. Na konstrukciju kućišta statora hidrogeneratora u eksploataciji djeluje nekoliko različitih opterećenja. U prvom redu, kod horizontalne izvedbe rotora i statora, to je utjecaj vlastite težine samoga kućišta na koje je pričvršćen statorski paket i statorski namot. To opterećenje modelira se kao jednoliko raspodijeljeno kontinuirano opterećenje q. Ovaj rad bit će posvećen upravo analizi utjecaja toga opterećenja na veličinu unutarnjih sila i pomaka u kućištu statora. Druga vrsta opterećenja su sile magnetskog privlačenja koje djeluju u radijalnom smjeru. Treća vrsta opterećenja kućišta statora su sile koje djeluju tangencijalno na kućište, a posljedica su okretnog elektromagnetskog momenta. U analizi su korištene analitičke, energijske metode. Varirani su geometrijski parametri statora kao što su: polumjer statora R, duljina nosača statora a i kut koji definira mjesto pričvršćenja nosača statora na kućište. Kut u gradnji generatora kreće se u granicama od 90° do 150°, dok parametar a/R poprima vrijednosti od 0 do 0, 5. Izvedene su geometrijske funkcije ovisne o tim parametrima te su izračunate njihove vrijednosti i dijagramski su prikazane. U zaključku rada bit će dan kritički osvrt na dobivene rezultate.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Uncontrolled Keywords: kućište statora hidrogeneratora, analiza unutarnjih sila i pomaka, opterećenje kućišta statora vlastitom težinom
Keywords (Croatian): hydrogenerator stator housing, analysis of internal forces and displacements, stator housing loaded by its own weight
Subjects: TECHNICAL SCIENCE > Mechanical Engineering
Divisions: 200 Department of Engineering Mechanics > 210 Chair of Mechanics and Strength of Materials
200 Department of Engineering Mechanics > 230 Chair of Mechanical Systems Dynamics
Indexed in Web of Science: No
Indexed in Current Contents: No
Date Deposited: 16 Dec 2016 16:32
Last Modified: 16 Dec 2016 16:32
URI: http://repozitorij.fsb.hr/id/eprint/7157

Actions (login required)

View Item View Item

Nema podataka za dohvacanje citata