Browse by Supervisor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 50.

Thesis

Krajnović, Josip (2019) Nadogradnja i validacija kvazidimenzijskog modela dvogorivnog izgaranja u simulacijama radnog ciklusa motora. = Upgrade and validation of the quasi-dimensional model for dual fuel combustion in engine cycle simulations. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Vizir, Valentina (2019) Smjernice za usporedbu i procjenu elemenata motora s unutarnjim izgaranjem u svrhu poboljšanja buke i vibracija. = Guidelines and benchmarking of the internal combustion engine components for enhacement of NVH performance. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Putarek, Ljudevit (2019) Numerička simulacija dinamike klipa i klipnih prstena. = Simulation of piston and piston ring dynamics. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Jerolimov, Jerko (2019) Detaljna analiza rada motora u dvogorivnom načinu rada. = Detailed analysis of engine operation in dual-fuel mode. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Rumbak, Matija (2019) Usporedba rada konvencionalnog motora i motora smanjenog radnog volumena. = Comparison of operation of conventional and downsized SI engine. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Buntić, Matej (2019) Simulacija pročišćavanja ispušnih plinova u trokomponentnom katalizatoru Ottoovog motora. = Simulation of the Exhaust Gas After-treatment in a Three-way Catalyst of a Spark Ignited Engine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Mustać, Jurica (2018) Model motora s unutarnjim izgaranjem za ispitnu stanicu. = Testbed internal combustion engine simulator. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Sremec, Mario (2018) Eksperimentalno istraživanje utjecaja radnih parametara dvogorivnog motora na način izgaranja, učinkovitost i emisiju štetnih tvari. = Experimental investigation of influence of dual-fuel engine operating parameters on combustion, efficiency and exhaust gas emissions. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Čulić-Viskota, Jerko (2018) Numerička analiza rada sustava MultiAir. = Numerical analysis of MultiAir system operation. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Pakšec, Dora (2018) Numerička analiza rada sustava Valvetronic. = Numerical analysis of Valvetronic system operation. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Grubić, Dominik (2018) Optimizacija usisnog i ispušnog sustava motora bolida Formula student. = Optimization of the intake and exhaust system of Formula student car engine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Mustać, Stipe (2018) Analiza primjenjivosti 0D modela izgaranja Ottovog motora na radne točke koje koriste povrat ispušnih plinova. = The analysis of applicability of 0D SI combustion models in operating conditions that use exhaust gas recirculation. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Findrik, Nick (2018) Izrada računala motora bolida Formule student. = Development of engine control unit of Formula student car. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Savović, Borna (2018) Numerička analiza utjecaja geometrijskih i radnih parametara na pojavu detonacije u Ottovom motoru. = Numerical analysis of influence of design and operating parameters on occurrence of knock in a spark ignited engine. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Milek, Luka (2018) Proračun odziva momenta Ottovog motora nabijenog s dva različita turbopunjača. = Calculation of load response of SI engine turbocharged by two different turbochargers. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Zidarić, Marko (2018) Simulacija rada jednocilindarskog motora bolida Formule Student uz primjenu turbopunjača. = Simulation of performance of the single cylinder Formula Student car engine with turbocharger. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Stipić, Marija (2018) Validacija modela predviđanja detonantnog izgaranja uz povišene udjele povratnih ispušnih plinova (EGR). = Validation of model for predicting knock in cases with increased levels of exhaust gas recirculation (EGR). Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Molnar, Mineo (2018) Usporedba odziva momenta Ottovih motora koji primjenjuju različite vrste nabijanja. = Comparison of load response of SI engines that use various supercharging methods. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Taritaš, Ivan (2018) Razvoj kvazidimenzijskoga modela dvogorivoga izgaranja u simulacijama radnoga ciklusa motora. = The development of a quasi-dimensional model for dual fuel combustion in engine cycle-simulation. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Pavić, Petar (2017) Analiza značajki rada motora s električni potpomognutim turbopunjačem. = Analysis of performance of engine with electrically supported turbocharger. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Mazurek, Alen (2017) Proračun sastava radnog medija na početku visokotlačnog procesa temeljem sastava ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem. = Calculation of working fluid composition at the start of high pressure cycle of IC engine based on the exhaust gas composition. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Mađerić, Stjepan (2017) Karakterizacija rada brizgaljke Ottovog motora. = Characterization of port fuel injector. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Buntić, Matej (2017) Usporedba rada motora s niskotlačnim i visokotlačnim EGR sustavom. = Comparison of performance of engine with low pressure and high pressure EGR system. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Šimag, Martina (2017) Utjecaj povrata ispušnih plinova (EGR) na rad Ottovog motora. = The influence of exhaust gas recirculation (EGR) on SI engine operation. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Škrtić, Antonio (2016) Konstrukcija električnog pogona visokotlačne pumpe za ubrizgavanje goriva. = Design of electrical drivetrain of high pressure fuel pump. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Grubić, Dominik (2016) Konstrukcija prihvata Dieselovog motora na hidrauličku kočnicu SCHENCK D400. = Design of mounting construction for implementation of Diesel engine on hydraulic dynamometer SCHENCK D400. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Nikšić, Ilijana (2016) Konstrukcija sustava hlađenja recirkuliranih ispušnih plinova (EGR) motora s unutarnjim izgaranjem. = Design of cooling system for exhaust gas recirculation (EGR) of internal combustion engine. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Šušak, Ivan (2016) Proračun naprezanja glavčine kotača prednjeg ovjesa bolida Formule student FSB RT04. = Stress analysis of a wheel carrier of front suspension of Formula student FSB RT04 car. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Blažić, Mislav (2016) Ispitivanje i analiza značajki rada dvo-gorivnog motora. = Testing and performance analysis of dual fuel engine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Kovarik, Borna (2016) Izrada nelinearnog frekvencijski ovisnog modela dinamičke krutosti nosača motora. = Modeling of the nonlinear frequency dependent engine mount dynamic stiffness. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Picig, Tomislav (2016) Implementacija elektronskog ventila za upravljanje pretlakom u ispušnoj cijevi motora s unutarnjim izgaranjem. = Implementation of the electronic valve for control of exhaust backpressure of internal combustion engine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Slavica, Andrej (2016) Proračun profila izgaranja u mogućem području rada HCCI motora. = Calculation of combustion profiles in feasible operating range of HCCI engine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Mustać, Stipe (2016) Implementacija osjetnika momenta na eksperimentalni postav u Laboratoriju za motore i vozila. = Implementation of torque transducer on experimental setup in Laboratory of Engines and Vehicles. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Findrik, Nick (2016) Konstrukcija mehaničkog pogona visokotlačne pumpe za ubrizgavanje goriva. = Design of mechanical drivetrain of high pressure fuel pump. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Horvat, Robert (2016) Upravljanje brizgaljkom goriva mjerenjem faktora pretička zraka te mjerenje emisije NOx u motoru s unutarnjim izgaranjem. = Control of fuel injection by measurement of excess air ratio and measurement of NOx emission from internal combustion engine. Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Ljubičić, Matej (2015) Izrada modela i proračun naprezanja sklopa klipa,cilindra i glave motora HATZ. = Model creation and stress analysis of piston, cylinder and head assembly of HATZ engine. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Igrec, Ivan (2015) Izrada novog konstrukcijskog rješenja prihvata motora na kočnici motora Zöllner. = A new design of the mounting position for the engine on the Zöllner dynamometer. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko and Tomić, Rudolf.

Righi, Boris (2015) Proračun naprezanja poprečnih ramena i spone za uzdužno vođenje stražnjeg ovjesa bolida Formule Student FSB RT04. = Stress calculation of rear suspension wishbones and tie rod of the Formula Student FSB RT04 race car. Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Mihalj, Tomislav (2014) Automatizacija postupka izrade simulacijskog modela motora iz eksperimentalnih podataka. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Varga, Nikola (2014) Izrada simulacijskog modela Ottovog motora u programu AVL Boost na temelju eksperimentalnih rezultata. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Sjerić, Momir (2014) Novi fizikalni pod-modeli simulacije radnog ciklusa Ottovog motora. = New physically based sub-models for the cycle-simulation of spark-ignition engine. Doctoral thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Buljac, Ante (2014) Proračun izgaranja Ottovog motora primjenom 3-D CFD proračuna. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Mihoci, Luka (2013) Analiza rada HCCI motora pri pogonu etanolom. = Master's thesis (Bologna) , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Vukres, Igor (2013) Određivanje dinamičkog momenta tromosti klipnog mehanizma motora s unutarnjim izgaranjem. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Šikić, Bruno (2013) Postolje električne kočnice Zollner. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Rešetar, Marko (2013) Upravljanje EGR ventilom motora s unutarnjim izgaranjem. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Vencl, Ivan (2013) Upravljanje brizgaljkom goriva MSUI. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Picig, Tomislav (2013) Upravljanje elektroničkim paljenjem Ottovog motora. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Horvat, Robert (2013) Upravljanje radom zaklopke Ottova motora. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Kozarac, Darko.

Njirić, Marin (2010) Analiza indikatorskog dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem. = Undergraduate thesis , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, UNSPECIFIED. Mentor: Lulić, Zoran and Kozarac, Darko.

This list was generated on Wed Jun 23 07:56:15 2021 CEST.